15 juni 2020

Onderzoek naar verkeersdrukte in straten

De gemeente Zandvoort voert van 15 tot 28 juni 2020 een verkeersonderzoek uit in Zandvoort op het traject Hogeweg, Thorbeckestraat, Burgemeester Engelbertsstraat en de Jacob Van Heemskerckstraat. Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de hoeveelheid doorgaand verkeer.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met mechanische telslangen langs de weg en met inzet van visuele waarnemers. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld van weggebruikers.

Verkeersonderzoeksbureau Het Verkeershuis heeft opdracht gekregen het onderzoek uit te voeren. Waarnemers van het bedrijf dragen herkenbare veiligheidskleding en houden zich aan de voorschriften van het RIVM gelet op het Coronavirus. Het onderzoek is ook gemeld bij de politie.

Deel dit: