17 maart 2021

Onderzoek naar draagvlak voor parkeermaatregelen Nieuw Noord

In aanloop naar een nieuw parkeerbeleid in heel Zandvoort, worden komende zomer tijdelijke maatregelen ingevoerd in het centrum en Zandvoort zuid. De vraag is of dat ook niet in noord zou moeten. GroenLinks gaat zelf onderzoek doen naar het draagvlak hiervoor.

Fractievoorzitter Karim el Gebaly: “Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief van dinsdag 16 maart, inzake de tijdelijke parkeermaatregelen komende zomer in heel Zandvoort op Nieuw-Noord na, willen we onderzoeken of hiervoor in Nieuw Noord draagvlak zou zijn. Het college beschrijft dat dit draagvlak niet duidelijk is en dat moet worden afgevraagd of het er überhaupt wel is. De wethouder geeft aan dat wel wordt onderzocht of de uitvoerbaarheid haalbaar is, maar niet het draagvlak. GroenLinks Zandvoort heeft bedacht om het draagvlak te peilen. Het is van belang dat we inzicht krijgen hierin.”

De gemeente wil in heel Zandvoort, op Nieuw Noord na, een zomer parkeervergunning invoeren. De problemen die er nu al jaren zijn in Park Duinwijck, Oud Noord en Tranendal zullen volgens GL hierdoor worden verplaatst naar de laatst overgebleven wijk zonder parkeervergunning, Nieuw Noord. “Dit ‘waterbedeffect’ is jaren geleden al ontstaan, nadat een deel van Zandvoort een parkeervergunning kreeg voor het hele jaar. Dit heeft in de genoemde wijken veel overlast veroorzaakt, vooral in de zomermaanden. De kans dat dit zich doorzet naar Nieuw-Noord is naar onze mening erg groot”, aldus El Gebaly.

In de korte vragenlijst worden slechts twee vragen gesteld: “In welke wijk woont u?” en “Bent u voor of tegen een zomer parkeervergunning voor Nieuw Noord?”. Deze tweede vraag wordt ingeleid door een korte uitleg. De enquête kan tot aan de raadsvergadering van 23 maart worden ingevuld. Daarna zal GL de uitslag bekend maken in de raadsvergadering.

Klik HIER om naar de vragenlijst van GroenLinks te gaan.

Deel dit: