26 oktober 2021

Ondernemers komen met eigen parkeervisie

Ondernemers Belangen Zandvoort (OBZ) heeft namens de aangesloten ondernemersverenigingen, acht in getal, een uitgebreide zienswijze over de parkeerproblematiek naar de gemeenteraad gestuurd. Binnenkort zal het nieuwe parkeerbeleid in de raad worden besproken.

De ondernemers spreken in hun schrijven de wens uit voor een duurzaam nieuw gastvrij parkeerbeleid waarbij de Zandvoortse bewoners in de buurt van hun woning kunnen parkeren, ondernemers voor klanten en werknemers goed bereikbaar zijn en ook bezoekers zich welkom voelen. Daartoe worden een aantal suggesties gedaan.

Tarieven

Een heet hangijzer zijn de tarieven die gehanteerd worden. Teneinde gasten en bezoekers aan de randen van het dorp te laten parkeren, bestaan er plannen om de tarieven in het dorp drastisch te verhogen. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat bezoekers bij een prijsverschil van een euro per uur, oftewel een tientje per dag, genegen zijn verderop te parkeren. Daarom pleiten de ondernemers ervoor om het tariefverschil tussen het dorp en de randen (parkeerterreinen De Zuid, LDC, Boulevard Barnaart) niet meer dan een euro per uur, tot € 12,50 per dag, te laten bedragen. Anders gaat dat op termijn gegarandeerd bezoekers en dus inkomsten kosten. Om dezelfde reden zien de ondernemers niets in het instellen van een tijdslimiet voor het parkeren in het dorp, met uitzondering van het centrum. Volgens Tom van der Veen, die namens Hoteloverleg bij de opstelling van de brief was betrokken, is het echter een illusie om te denken dat je in één keer een perfect uitgebalanceerd parkeerbeleid neer kan zetten. “We zullen met alle belanghebbenden regelmatig moeten evalueren en dan is het zaak dat er adequaat kan worden bijgestuurd. Het is belangrijk dat we ons laten leiden door data en niet door emotie.”

Bedrijfsvergunningen

De ondernemers zien ook graag dat het vergunningenstelsel voor werknemers van bedrijven sterk wordt vereenvoudigd, zonder de vele uitzonderingen die er nu zijn. Niet de werknemer, maar de werkgever zou verantwoordelijk moeten zijn voor de aanvraag ervan. Vergunningen zouden niet gebonden moeten zijn aan een kenteken, maar flexibel toepasbaar op wisselende werknemers, waarbij de werkgever telkens verantwoordelijk is voor digitale aanmelding. Ook pleit OBZ ervoor het aantal parkeervergunningen te beperken tot één per drie werknemers, terwijl parkeerplaatsen op eigen terrein daarop in mindering worden gebracht. Alleen voor zorgverleners zou een uitzondering gemaakt mogen worden.

Infrastructuur en P de Noord

Om zoekend autoverkeer terug te dringen zou de bewegwijzering naar parkeerplaatsen en parkeergarages verbeterd kunnen worden. Ook naar de in- en uitgang van de garage onder het LDC moet gekeken worden. Op drukke dagen blokkeert de wachtrij regelmatig het doorgaande verkeer. Uit een enquête komt naar voren dat een ruime meerderheid van de bezoekers graag van tevoren een parkeerplek online wil reserveren. OBZ hoopt dat het online boeken bij zoveel mogelijk parkeerterreinen en -garages wordt mogelijk gemaakt. En dan P Noord bij het circuit. Daar wordt veel over gesproken maar er gebeurt te weinig. In principe zijn er op het grote terrein eenvoudig veel parkeerplaatsen te realiseren.

Duurzame oplossingen

Misschien wel het interessantst in de zienswijze zijn echter de lessen die geleerd kunnen worden uit de ervaringen die zijn opgedaan met de Dutch Grand Prix. Gebleken is namelijk dat door grote aantallen bezoekers gelijktijdig zonder auto naar het dorp gereisd kan worden. In overleg met de NS moet onder meer gekeken worden hoe de zomerdienstregeling nog verder kan worden geoptimaliseerd. Zandvoort zou op haar beurt het aanbod van arrangementen in combinatie met treintickets moeten stimuleren. Hoteliers willen hierin al volgend zomerseizoen het voortouw nemen.

De inzet van deelfietsen en andere al dan niet gemotoriseerde tweewielers op parkeerterreinen aan de rand van het dorp of zelfs daarbuiten, kan eveneens bijdragen aan vermindering van de parkeerdruk. Wel moeten dan goede stallingen worden ingericht zodat er geen overlast ontstaat. Tot slot wil OBZ dat de inzet van pendeldiensten van en naar het strand, zoals dat in Noordwijk gebeurt, wordt onderzocht. Een andere optie kan zijn dat aan buslijn 80 of 81 twee haltes (strand en P-De Zuid) toe worden gevoegd.

Het is belangrijk dat de gemeente een leidende en aanjagende rol gaat spelen volgens OBZ, omdat er bestuurlijke kwesties mee gemoeid zijn. Bovendien vereist overleg met bijvoorbeeld de NS of Connexxion een gelijkwaardige gesprekspartner. Door met alle belanghebbenden gezamenlijk op te trekken verwacht OBZ dat er al op korte termijn positieve en meetbare resultaten te boeken zijn.

Deel dit: