29 april 2021

Nog twee Zandvoorters koninklijk onderscheiden

Afgelopen donderdag heeft burgemeester David Moolenburgh nog eens twee dorpsgenoten gedecoreerd. Jan Wassenaar en Peter Versteege werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

In de koffieruimte van de Agathakerk werd Jan Wassenaar verrast, een plaats waar hij vaak vrijwilligerswerk doet. Jan is sinds 1980 actief vrijwilliger voor de R.K. Parochie van St. Agatha. Hij stuurt de schoonmaakploeg aan, fungeert als koster als dat nodig mocht zijn en organiseert als lid van de plaatselijke Raad van Kerken oecumenische vieringen. Voorts organiseert hij bijeenkomsten, verzorgt de liturgieboekjes en levert hij hand- en spandiensten.

Hij was ook begaan met het wel en wee van de senioren en was lid van het bestuur van de Zandvoortse afdeling van de ANBO. Toen die later opging in De Senioren Vereniging Zandvoort was het bijna vanzelfsprekend dat hij ook daar een bestuursfunctie ging bekleden. Jan werd penningmeester en vrijwilliger bij de Seniorenvereniging Zandvoort waar hij o.a. de zwemgroep, de Nordic Walking groep en de wandelgroep. Hij coördineert en organiseert museumbezoek en draagt bij aan de nieuwsbrief. Jan Wassenaar is daarnaast ook vrijwilliger bij het Genootschap Oud Zandvoort en bezorgt onder andere het kwartaalblad De Klink, en ordent hij de bibliotheek. Het had Zijne Majesteit de Koning behaagd om Jan Wassenaar hem te benomen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn betrokkenheid bij de Zandvoortse samenleving.

Peter Versteege

Peter Versteege werd die donderdag eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Heel de vaderlandse wielerwereld, en ver daarbuiten, kent hem van Versteege Wielersport in de Haltestraat, waarmee hij een landelijke bekendheid en reputatie opbouwde.

Peter Versteege

Vooral voor zijn pionierswerk op het gebied van fietshelmen en de veiligheid is die wereld hem nog steeds dankbaar. Hij was tevens organisator van wedstrijden, (toer)tochten in en rond Zandvoort en fietsevenementen, die hebben bijgedragen dat menig fietsliefhebber naar Zandvoort kwam. Mede om deze redenen is Peter Versteege in 1988 uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar in Zandvoort. In 2005 heeft Versteege zijn zaak overgedragen aan zijn dochter en schoonzoon en sinds die tijd is hij vrijwilliger bij de St. Agatha Kerk. Daar heeft hij zijn bijdrage geleverd aan de renovatie van het kerkgebouw en maakt deel uit van de wekelijkse onderhoudsploeg van de begraafplaats en de pastorietuin. Tevens is hij daar een erkend techneut. Hij is lid van de werkgroep evenementen en in het verleden assisteerde hij ook bij de uitreiking van de voedselpakketten.

Beide heren waren stom verbaasd toen burgemeester David Moolenburgh de magische woorden: “Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau” uitsprak.

Deel dit: