8 september 2021

Nog geen groen licht voor speelterreintje Zuid

In de commissievergadering van 14 september staat onder meer het ‘vaststellen speelruimteplan Zandvoort 2021’ op de agenda. In het Plan van Aanpak worden diverse toestellen en speelplekken vermeld die worden vernieuwd, uitgebreid, verplaatst of een andere functie krijgen. Alleen zijn er geen nieuwe speelplaatsen gepland en daar valt ook het speelveldje op P-Zuid onder.

Een speelveldje op parkeerterrein De Zuid wordt niet in de huidige planning meegenomen. Dit veldje valt kennelijk onder nieuwe speelplaatsen. “Echter, er is geen sprake van nieuwbouw”, zeggen de ouders, “het speelveldje in zuid valt gewoon onder regulier onderhoud.” Daarbij wijzen ze de gemeente op de zeer slechte staat van het speelveldje. “Het terreintje is onregelmatig en gevaarlijk. Er liggen betonnen bielzen, stenen, glas en (honden)poep. Een mooi egaal grasveldje is een van de grootste wensen en zoveel zou dat toch niet moeten kosten? En misschien zouden er, als er budget over is, ook voor de kleintjes nog enkele speeltoestellen bij geplaatst kunnen worden?”   

Veel hindernissen

De bewoners uit Zandvoort Zuid hebben al in 2019 meerdere keren gesproken met de gemeente en maakten daarbij hun wensen voor meer speelvoorzieningen bij parkeerterrein De Zuid kenbaar. Ondanks dat er geld via een sponsorloop werd opgehaald was het eindresultaat, het plaatsen van twee losse doeltjes, erg karig. De reden van de afwijzing op deze locatie waren; aardkundige waarden, ecologie (wet Natuurbescherming) en stikstof en werden door B&D Natuuradvies uitgevoerd. Vervolgens zijn door voormalig wethouder Berendsen twee verplaatsbare doeltjes op de speellocatie geplaatst. Maar om van het stukje verwaarloosde parkeerterrein een fatsoenlijk voetbalveldje te maken, met de mogelijkheid voor basketbal, was kennelijk té moeilijk. “Het zou efficiënt zijn om het midden-parkeerterrein bij het Ing. Friedhoffplein multifunctioneel in te zetten als voetbal/basketbal/honkbalveld én als parkeerterrein op heel drukke dagen,” stellen de bewoners als optie voor.

De huidige portefeuillehouder Ellen Verheij gaat uit van de bestaande speellocaties maar nog niet van het uitbreiden van speelplekken. Verheij heeft onlangs een gesprek gehad met de initiatiefnemers die eerder al 300 handtekeningen indienden voor het realiseren van een speelplaats op P-Zuid. Verheij: “In het overleg met de initiatiefnemers van de petitie is naar voren gekomen dat we eerst samen met de buurt gaan kijken hoe de bestaande doeltjes in zuid geoptimaliseerd kunnen worden. Daarna gaan we rond 2022-2023 met de buurt aan de slag om een nieuwe speellocatie in de wijk te realiseren.”

Hoop op de politiek

De ouders kunnen zich niet vinden in deze beantwoording en zijn van mening dat de tijdsspanne 2023 te lang duurt, ze zijn immers al vanaf 2019 actief bezig om een fijne speelplek ook voor de jeugd in zuid te bewerkstelligen. “Met het steeds maar doorschuiven spelen straks niet onze kinderen maar onze kleinkinderen op het speelterreintje!” Hun hoop is nu gevestigd op de raadsleden. Komende dinsdag wordt het onderwerp behandeld in de eerste politieke vergadering na het zomerreces.

Deel dit: