11 november 2020

LHBTi aan Zee stuurt boze brief aan minister Slob

Minister Arie Slob van Onderwijs heeft maandag uitspraken gedaan die niet in goede aarde zijn gevallen bij de Zandvoortse stichting LHBTi aan Zee. Tijdens een Kamerdebat liet Slob vallen dat ouders een verklaring zouden mogen ondertekenen waarin ze een homoseksuele leefwijze afkeuren. Dinsdag nam hij zijn uitspraken terug, maar daarmee is de Zandvoortse stichting niet gerust gesteld.

Namens de stichting LHBTi aan Zee Zandvoort heeft Ronald Hueskens een brief aan de minister opgesteld en gestuurd. Hierbij plaatsen wij deze brief integraal:  

Hooggeachte heer Slob,

Uw uitspraak dat scholen ouders mogen vragen een verklaring te ondertekenen waarin ze een homoseksuele levenswijze afkeuren, heeft ons, bestuursleden van de stichting LHBTI aan Zee Zandvoort, onaangenaam verrast.  

Vol verbazing moeten wij constateren dat u - in tegenstelling tot wat u beweert - met deze uitspraak verre van veiligheid biedt op scholen die dit in de praktijk mogen brengen. Met de uitspraak dat vanuit levensbeschouwelijke ideologie een homoseksuele levenswijze mag worden afgekeurd, schept u juist een onveilig klimaat voor alle LHBTI+ kinderen, -jongeren en -volwassen binnen en buiten de geloofsgemeenschap omdat zij worden afgewezen op een essentieel deel van hun identiteit, hun zijn. 

Wij bidden u om reflectie op deze ongelukkige uitspraak waarmee u zegt tegemoet te willen komen aan de vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting mag echter nooit resulteren in het mogen toestaan van een klimaat waarin kinderen, jongeren, volwassenen niet zichzelf kunnen en mogen zijn en hun ware identiteit moeten opbergen in een kast omdat de omgeving waarin men leeft dit kleed niet draaglijk vindt. 

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat veel LHBTI-jongeren zelfmoord plegen omdat zij het gevoel hebben niet te worden geaccepteerd. Met uw uitspraak als gezaghebbende autoriteit op een ministerspost die als eerste verantwoordelijkheid heeft dat de jeugd van de samenleving nu en straks met elkaar samenleven kan, veroorzaakt u eerder een segregatie omdat u toestaat dat er mensen mogen worden afgekeurd, buitengesloten, afgewezen op wie ze zijn, omdat ze nu eenmaal zo zijn geboren.  

Als u vindt dat u mag staan voor een voorrecht van een minderheid als de Reformatorische gemeenschap dan siert u dat. Het kan echter nooit zo zijn dat u daarmee aan rechten van andere minderheden voorbijgaat. U creëert daarmee privileges en ongelijkheid binnen de samenleving. Wees minister van alle Nederlanders. Meet niet met verschillende maten. Artikel 1 van de Grondwet lijkt ons u niet onbekend. Laat artikel 23 daarop aansluiten en pas artikel zodanig aan dat in en voor het onderwijs iedereen gelijk is en kan en mag zijn zonder zich te hoeven verstoppen.

Wij hopen op een reactie van uw kant.

Namens het voltallige bestuur van LHBTI aan Zee Zandvoort, 

Ronald Hueskens
Secretaris stichting LHBTi aan Zee Zandvoort

 

Deel dit artikel via:Nieuws via E-mail

Meld u aan voor de nieuwsbrief voor de Zandvoortse Courant en ontvang de laatste nieuwtjes van de Zandvoortse Courant voordat u ze leest in de krant.

Meld u nu aan!Meer nieuws