06 oktober 2019

Protestmars door Zandvoort tegen afschieten van herten

Rond de tachtig hertenliefhebbers liepen zaterdag mee met de door Animal Rights georganiseerde protestmars door Zandvoort. De dierenwelzijnsorganisatie is tegen het afschieten van de damherten, onder andere in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Volgens actieleidster Jessica Smit zijn er door het jagen alleen maar herten bijgekomen.

Er liepen slechts een handjevol Zandvoorters mee. Uiteraard was Willem v.d. Sloot aanwezig. Hij is nog steeds geraakt door het overdag afschieten van het ‘hert met het scheve gewei’, enkele weken geleden in een tuin op de hoek Kostverlorenstraat/ Haarlemmerstraat. Animal Rights vindt het afschieten van de damherten in onder meer de AWD geen goed natuurbeheer. Smit liet in een reactie weten dat het doden van duizenden herten niet anders is dan een enorme slachting.

Ze rekent voor: “Sinds het besluit tot afschot werd genomen, is de populatie damherten niet of nauwelijks afgenomen. In de eerste winter van zijn er 1.329 damherten geschoten. In de afgelopen winter waren dat er 1.440. Nieuwe cijfers zijn nog niet beschikbaar. In maart 2018 waren er dus ruim 2.700 dieren doodgeschoten en de populatie damherten lag bij de voorjaarstelling in 2018 nog steeds rond de 3000 dieren. Ondanks het feit dat er al duizenden dieren zijn doodgeschoten, nam de populatie dus niet of nauwelijks af.” Animal Rights vindt dat de provincie Noord-Holland een nieuw, diervriendelijk damhertenbeleid moet opzetten.

De tekst loopt onder het videoverslag van mediapartner NH Nieuws door.

Toen de mars op het Gasthuisplein aankwam, vertelde V.d. Sloot dat hij vijf jaar heeft actie gevoerd voor de damherten en dat het nu genoeg was. Burgemeester David Moolenburgh dankte hem daarvoor. Als grote verrassing krijgt hij van vrienden en vriendinnen een enorme kop van een hert aangeboden, uiteraard van een namaakhert. De burgemeester en wethouder Joop Berendsen kregen een fles bramensap aangeboden. Die bramen verzamelde V.d. Sloot zelf. Hij maakt er bramensap, die hij in flessen verkoopt. De opbrengst, een slordige duizend euro, overhandigde hij aan de Dierenambulance. V.d. Sloot heeft nu meer tijd voor Animal Rights maar hij zal toch nog regelmatig in de duinen te vinden zijn als hij weer bramen gaat plukken.

Deel dit artikel via: