12 september 2019

Juridisch steekspel rond verbouwing circuit is losgebarsten

De eerste juridische schermutselingen rond de terugkeer van de Formule 1 naar Circuit Zandvoort zijn begonnen. Stichting Duinbehoud kondigde dinsdag aan samen met onder meer Milieudefensie Haarlem en de stichting Rust bij de Kust naar de rechter te stappen. Ze vinden dat de werkzaamheden stilgelegd moeten worden omdat die kunnen leiden tot onherstelbare natuurschade.

“Hier dreigt het leefgebied van padden en zandhagedissen blijvend te worden vernield”, zegt Marc Janssen, consulent Kennemerduinen van Stichting Duinbehoud bij mediapartner NH Nieuws. Volgens hem zijn er onvoldoende onderzoeken geweest naar de gevolgen van de vergunningverlening en moeten de werkzaamheden, en de voorbereidingen op die werkzaamheden, direct gestopt worden. In een bezwaarschrift aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland somt Janssen een hele lijst met onderzoeken die niet, of in zijn ogen onvoldoende, zijn onderzocht. Ook geeft hij aan dat een Grand Prix niet in het belang is voor de volksgezondheid, de openbare veiligheid, het openbaar belang, en niet in het belang van het milieu.

Zandvoort wil en mag volgend jaar voor het eerst in 35 jaar weer een Grand Prix organiseren. Om de grote bezoekersstroom aan te kunnen, zijn aanpassingen nodig op en rond het circuit. Stichting Duinbehoud wijst onder meer op graafwerkzaamheden voor een nieuwe weg, die in het beschermde duingebied Zuid-Kennemerland (mogelijk) wordt aangelegd. Maar ook asfaltering van een deel van het duingebied, een nieuwe tunnel, het afgraven van een geluidswal en het gereed maken van een deel van het binnenterrein voor tijdelijke tribunes wekt bij de milieuorganisaties hoge weerstand op.

Onlangs kreeg het circuit ontheffing van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ONHN) om te werken in het leefgebied van de rugstreeppad en de zandhagedis. Deze ontheffing geldt tussen nu en 30 april 2020. Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de werkzaamheden. “Het hele verhaal zal vanaf de derde of vierde week september gaan beginnen”,  zei sportief directeur Jan Lammers namens het circuit.

Volgens ONHN heeft het circuit de noodzaak van de ingrepen voldoende onderbouwd. De natuurorganisaties zijn het dar niet mee eens: “Door het circuit van Zandvoort zijn grootschalige werkzaamheden in gang gezet voor aanpassing ten behoeve van de Formule 1. Hiervoor zijn niet de benodigde onderzoeken uitgevoerd en de benodigde vergunningen verleend”, stellen zij in een brief aan gemeente en provincie. Zij verzoeken de provincie preventief handhavend op te treden.

Op 3 mei volgend jaar staat de Grand Prix op de agenda. Er zal nog veel over gesproken en geschreven worden tot het zover is.

UPDATE
Wij hebben Jan Lammers ook om een reactie gevraagd. Hieronder zijn mening.

"Dit is niet mijn gebied van expertise dus kan er ook weinig over zeggen. Hoewel wij onderwerp zijn, zijn wij geen partij in deze, dit is tussen de provincie en de andere partijen. Wel van belang om even op te merken dat niet alle bezwaren of vergunningen het al of niet doorgaan van het evenement bedreigen. Veel aanpassingen vallen binnen de bestaande vergunningen en de aanvullende veranderingen zijn om het comfort en de veiligheid van de bezoekers te waarborgen en dienen ook het verloop van de mobiliteit. Robert van Overdijk, de Algemeen Directeur is hier dagelijks mee bezig en we moeten gewoon even de juridische procedure ondergaan zonder op de zaken vooruit te lopen."

Deel dit artikel via: