09 april 2019

Foto: Chris Schotanus

Ingezonden brief tegen de Formule 1

Zandvoorter Armand d’Hersigny is fel tegenstander van het terughalen van de Formule 1 naar Zandvoort. Hij vindt dat dergelijke evenementen niet meer passen in de wereld van nu. In een open brief aan de leden van de gemeenteraad geeft hij uitgebreid aan waarom hij dat vindt.

Omdat de brief te uitgebreid is om integraal in de krant te kunnen plaatsen, iets wat de brievenschrijver als voorwaarde voor publicatie stelt, heeft de redactie besloten de brief 1 op 1 op de website te plaatsen:

 

Open brief aan de leden van de Raad van de Gemeente Zandvoort

Met gekromde tenen heb ik op 26 maart naar de raadsvergadering gekeken waarin het beschikbaar stellen van 4,1 miljoen ten behoeve van de F1 werd goedgekeurd.

  • Jan Lammers, voorlopig nog sportief directeur zonder F1, verzocht de tegenstanders van de F1 om in elk geval de Zandvoorters en de race liefhebbers een F1 te gunnen en beloofde dat er gekeken zou worden naar vermindering geluidoverlast.
  • Door de burgemeester werd aangegeven dat er een klankbordgroep circuit is geformeerd om te kijken of er iets aan de geluidsoverlast gedaan kan worden.

Reeds vele jaren geleden is op advies van de Raad van State een overleggroep geformeerd waarin o.a. gemeente, circuit en omwonenden plaats hadden. Ik ben daar vanaf de aanvang lid van geweest. Omdat de wil totaal ontbrak om maar iets aan de geluidsoverlast te doen ben ik begin 2018, met schriftelijke uitleg, uit dit overleg gestapt.  Het verhaal van burgemeester Meijer was steeds: “Het mag volgens de vergunning, dus doen we het” en “Ik voer de wens van de raad uit en die wil niets ten nadele van het circuit”.

  • Bij de introductie van de klankbord groep was ik aanwezig. Ik kreeg absoluut niet de indruk dat de intentie was om de problematiek écht aan te pakken. Ook een onafhankelijke voorzitter was niet bespreekbaar.  Daarom is Rust bij de Kust hierbij niet aangeschoven. Voor mij klonk alles hypocriet en ik wilde mij niet nog eens laten gebruiken.
  • Volgens o.a. wethouder Vermeij wonen er alleen voorstanders van de F1 in Zandvoort. Er is een flinke groep inwoners waarvan deze F1 niet hoeft en helemaal niet wanneer zij ook nog eens een flinke rekening, direct of indirect, moeten betalen. In algemeen zullen dit de wat stillere bewoners zijn, voor wie al die kermis niet hoeft. Ook zijn er bij de laatste verkiezingen 7,7 % stemmen op Groen Links uitgebracht. Deze 600 stemmers voelen zich aardig in de steek gelaten; niet alleen door hun fractievoorzitter in de raad, maar ook door de wethouder.
  • De milieuproblematiek wordt afgedaan met de inzet op de milieuvriendelijkste F1. Dit is zoiets als een vegetarische plofkip. Zandvoort verzamelt graag internationale en landelijke erkenningen. Het mooiste…., het veiligste…., het beste ….., het schoonste ….

Met de strijd tegen de windmolens op zee en de wil om de F1 hier te halen maken we in elk geval een goede kans op een nieuwe titel: de milieu onvriendelijkste gemeente van Nederland.

  • De argumenten voor de 4,1 miljoen euro werden naar mijn idee op een kinderlijke manier geaccepteerd.

Om de indruk te geven dat de inwoners niets betalen aan de F1 wordt de toeristenbelasting verhoogd met 33% tot € 3,-- . Uit het verhogingspercentage blijkt dat deze belasting al vele jaren eerder verhoogd had kunnen worden. De opbrengst had bijvoorbeeld ten gunste kunnen komen  om het aanzicht van Zandvoort te verbeteren zoals de Middenboulevard  waar al tientallen  jaren weinig schot in zit.

Er wordt een half miljoen betaald voor een 2e ontsluitingsweg van het circuit. Zou het niet logischer zijn om het circuit dit zelf te laten betalen?

Het grootste deel van het geld gaat naar betere bereikbaarheid van Zandvoort. Hier wordt al 50 jaar over gesproken. Echte mogelijkheden zijn er niet. Dit kan dus alleen uitgegeven worden tijdens en rond de F1 voor de bezoekers en niet voor een echte, definitieve oplossing. Wat is er op tegen om de F1 bezoekers deze extra kosten te laten dragen?

Een ander deel van het geld wordt besteed om de week vóór de F1 speciale activiteiten te ontwikkelen. Zandvoort promotie kost nu al elk jaar 1,5 tot 2 miljoen!

Helaas heb ik van u geen reactie ontvangen op mijn brief van 30.10.2018. Deze brief ging over de beantwoording door de wethouder Verheij op vragen van OPZ in verband met geluidshinder van het circuit. Omdat de beantwoording een veel te positief beeld schetste van de geluidsproblematiek en handhaving heb ik u betreffende brief geschreven. De meer dan 20 jaar oude vergunning, waarin zeer veel mogelijk is, o.a. maximaal piekgeluid wordt niet benoemd, dient nodig aan de huidige tijd en situatie aangepast te worden.

Ook heb ik u een email gezonden over de komende aanpassing van de pacht(som) van het circuit. De aanpassing, die eens in de tien jaar plaats vindt heeft de laatste malen, 10 en 20 jaar geleden, voor de nodige problemen binnen college en raad gezorgd; beide malen was de pachtverhoging minimaal. Gevolg: al decennia een mijns inziens veel te lage pachtsom. Het verbaast mij daarom te meer, dat er in bovengenoemde raadsvergadering met geen enkel woord over een verhoging van de pachtsom gesproken is.

Het circuit ligt nu eenmaal op een voor deze huidige tijd onlogische plek; tegen natuurgebieden en een woonplaats aan. Als er een reële vergunning zou zijn waar een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen gebruik tijdens officiële races en overig circuitgebruik, lijkt mij en waarschijnlijk voor velen in en rond Zandvoort, het gebruik van het circuit, met of zonder F1, meer acceptabel. Wel met de aantekening dat dit niet direct of indirect gesponsord wordt met gemeenschapsgeld. Géén lage pacht en géén 4 miljoen!

Ik ben in Zandvoort opgegroeid en heb vroeger als kind veel tijd op en rond het circuit doorgebracht.  Vroeger werd er buiten de races om,  veel minder gebruik gemaakt van het circuit en vroeger had je amper gehoord van het woord milieu. Tijden veranderen en daarom lijkt het mij onlogisch om nu het circuit nog steeds als een oranje/gouden kalf (afgod) te zien.

Naar aanleiding van de verouderde vergunning en de handhaving is een onderzoekprocedure  opgestart in het kader van het interbestuurlijke toezicht op de gemeente Zandvoort. Ik zou het op prijs stellen als ik een reactie van u krijg.

Ik wil eindigen met een bijzondere opmerking van een OPZ stemmer: “Wij hebben hier alles in Zandvoort, prachtige natuur en al veel bezoekers. Waarom gunnen we Assen de F1 niet”.

Met vriendelijke groet                                                                                           Zandvoort 7 april 2019

Armand d’Hersigny

Integrale copy: alle grote landelijke dagbladen, Haarlems Dagblad, Zandvoortse Courant.

 

Deel dit artikel via:

Nieuws via E-mail

Meld u aan voor de nieuwsbrief voor de Zandvoortse Courant en ontvang de laatste nieuwtjes van de Zandvoortse Courant voordat u ze leest in de krant.

Meld u nu aan!Meer nieuws