05 januari 2019

Bodemonderzoek bij Oranje Nassauschool

Onlangs heeft een leerling van de Oranje Nassauschool op het schoolplein, op onverhard terrein achter de school, twee stukjes asbesthoudend plaatmateriaal gevonden. Tijdens een inspectie die de gemeente heeft laten uitvoeren zijn verder geen asbestverdachte materialen gevonden.

Uit voorzorg voert een gespecialiseerd bureau woensdag 9 januari en donderdag 10 januari aanstaande een nader bodemonderzoek uit naar de mogelijke aanwezigheid van asbest. Bij dit onderzoek worden in de bodem sleuven gegraven, grondmonsters genomen en foto’s gemaakt. Op basis van dit bodemonderzoek kan worden bepaald of en zo ja welke maatregelen moeten worden getroffen. Twee weken na het onderzoek is de uitslag bekend.

Onverharde terreindelen afgezet
De onverharde terreindelen achter de school zijn met hekken afgezet zodat kinderen daar niet kunnen spelen. Als uit onderzoek is gebleken dat er geen risico’s meer aanwezig zijn door de aanwezigheid van asbest worden de hekken weer verwijderd.

Asbest en gezondheid
Gezondheidsrisico’s van asbest ontstaan alleen wanneer, over een langere periode, losse asbestvezels ingeademd worden. Het gevonden asbest is hechtgebonden. Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels stevig vast in het materiaal. Als dit materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er geen vezels vrij.

De ouders van de leerlingen en de direct omwonenden zijn ingelicht. 

Deel dit artikel via:

vacatures-zandvoort.nl

Nieuws via E-mail

Meld u aan voor de nieuwsbrief voor de Zandvoortse Courant en ontvang de laatste nieuwtjes van de Zandvoortse Courant voordat u ze leest in de krant.

Meld u nu aan!

Meer nieuws