29 november 2018

Gift aan OPZ heeft besluitvorming Watertorenplein niet beïnvloed

Het college heeft door onderzoeksbureau BING laten onderzoeken of een schenking van € 4.500 aan OPZ, door een belanghebbende van het Watertorenpleindossier, van invloed is geweest op de besluitvorming. Het antwoord is nee.

Het onderzoeksbureau BING, dat in opdracht van de gemeenteraad onderzoek heeft gedaan naar vermeende invloed op de besluitvorming rondom het project Watertorenplein, is van mening dat de gift van € 4.500 door ondernemer Dirk Berkhout in de verkiezingskas van de Ouderenpartij Zandvoort (OPZ) hier geen invloed op heeft gehad. Berkhout werd in november 2017 lid van OPZ en heeft daarbij het bedrag voor de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar overgemaakt.

Tevens wordt geconcludeerd dat er geen juridische consequenties te verwachten zijn. Het college kan zich vinden in de uitkomsten van het onderzoek en neemt de aanbevelingen van het bureau over. Het rapport en het collegebesluit daarover zijn vandaag openbaar geworden en worden op dinsdag 4 december besproken in de raadscommissie. Deze vergadering begint eerder dan gebruikelijk, namelijk al om 19.00 uur.

Deel dit artikel via:

Nieuws via E-mail

Meld u aan voor de nieuwsbrief voor de Zandvoortse Courant en ontvang de laatste nieuwtjes van de Zandvoortse Courant voordat u ze leest in de krant.

Meld u nu aan!Meer nieuws