09 augustus 2018

D66-wethouder staat vierkant achter beslissing van zijn partij

De fractie van D66 heeft besloten wethouder Gerard Kuipers terug te trekken uit het college van B&W Zandvoort. De wethouder laat vanaf zijn vakantieadres weten dat hij vierkant achter het besluit van zijn fractie staat.

Aan het eind van de ingelaste extra raadsvergadering van gisteravond stemde D66 voor de door de PVV ingediende motie van wantrouwen tegen wethouder Joop Berendsen. Bij de stemverklaring meldde D66-fractievoorzitter Michiel Hermsen dat zij hun eigen wethouder terugtrekken uit het huidige college.

Hermsen: "Voor D66 staat integriteit van bestuurders en het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling voorop in haar handelen. Het debat van gisteravond ging niet over de toekomst van de watertoren, maar over de toekomst van een integer bestuur in Zandvoort. Een wethouder en een politieke partij die op meerdere momenten 'vergeten' te melden dat hun campagnekas grotendeels is gevuld door een belanghebbende bij zo'n project, verdienen wat ons betreft geen gele, maar een donkerrode kaart. Alleen zo houdt de samenleving vertrouwen in de integriteit van haar bestuur, dat een voorbeeldfunctie heeft in de samenleving.”

Wethouder Kuipers laat vanaf zijn vakantieadres weten vierkant achter het besluit van zijn fractie te staan: “Het vertrouwen van de burger in de politiek hoort bij dit soort zaken voorop te staan, niet de wens om door te besturen. Dit zijn de momenten die er toe doen en waar bestuurlijke moed voor nodig is. De fractie van D66 heeft die getoond en ik ben trots deel uit te maken van een partij die wél begrijpt dat dit de momenten zijn waarop de samenleving beoordeelt of een bestuur van hen is of niet meer, zeker als integriteitskwesties steeds weer opspelen op dit dossier. Dit is in ieder geval niet meer het bestuur waar de fractie van D66 deel van wil uitmaken en nogmaals: daar sta ik vierkant achter."

Deel dit artikel via:

Adverteren op www.zandvoortsecourant.nl

Nieuws via E-mail

Meld u aan voor de nieuwsbrief voor de Zandvoortse Courant en ontvang de laatste nieuwtjes van de Zandvoortse Courant voordat u ze leest in de krant.

Meld u nu aan!

Meer nieuws