04 augustus 2018

Wat voor vuurwerkvrijezones wilt u?

Dat wordt de centrale vraag tijdens de bijeenkomst die de gemeente Zandvoort op 7 september organiseert. De gemeente zoekt naar een oplossing waarbij professionele vuurwerkbedrijven, onder voorwaarden, vuurwerk mogen afsteken met zo min mogelijk hinder voor omwonenden.

De gemeente kan vuurwerkvrije zones aanwijzen waar het afsteken van vuurwerk niet of onder voorwaarden is toegestaan. Overtreding van dit besluit is strafbaar. De gemeente kan hierop handhaven. Een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk door professionele bedrijven is wettelijk niet toegestaan.

Voordat deze vuurwerkvrije zones worden aangewezen wil de gemeente graag uw mening weten. U kunt een keuze maken uit drie varianten. De voorkeur van de gemeente is variant 1, omdat deze het meeste recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen.

Variant 1:
Afsteken van vuurwerk buiten de jaarwisseling is in heel Zandvoort verboden, tenzij: er sprake is van een evenement en er bij de vergunning, melding of bij een Pop Up evenement toestemming is verleend en/pof aan voorwaarden wordt voldaan voor het afsteken van professioneel vuurwerk, als het geen evenement is in de zin van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het vuurwerk wordt door een professioneel vuurwerkbedrijf  afgestoken op vrijdag of zaterdag: tussen 10.00 uur en 23.00 uur en op een van te voren bekend gemaakt tijdstip gedurende maximaal 15 minuten. Tevens dient een kopie van de melding en/of toestemming twee weken voor de afstekingsdatum naar de gemeente te worden gestuurd zodat de gemeente dit kan communiceren.

Variant 2:
Afsteken van vuurwerk, buiten de jaarwisseling, is op het strand en de directe omgeving verboden, tenzij: het vuurwerk door een professioneel vuurwerkbedrijf wordt afgestoken op vrijdag of zaterdag; tussen 10.00 uur en 23.00 uur en op een van te voren bekend gemaakt tijdstip gedurende maximaal 15 minuten. Tevens moet een kopie van de melding en/of toestemming twee weken voor de afstekingsdatum naar de gemeente worden gestuurd zodat de gemeente dit kan communiceren.

Variant 3:
Afsteken van vuurwerk buiten de jaarwisseling is verboden, tenzij: er sprake is van een evenement en er bij de vergunning, melding of Pop Up evenement toestemming is verleend of aan voorwaarden wordt voldaan voor het afsteken van professioneel vuurwerk. Als het geen evenement, in de zin van de Algemene Plaatselijke Verordening betreft, het vuurwerk wordt afgestoken door een professioneel vuurwerkbedrijf op vrijdag of zaterdag: tussen 10.00 uur en 23.00 uur en op een van te voren bekend gemaakt tijdstip gedurende maximaal 15 minuten. Tevens moet een kopie van de melding en/of toestemming twee weken voor de afstekingsdatum naar de gemeente worden gestuurd.

Let op:
Voor alle drie varianten geldt dat het alleen om vuurwerk gaat dat door professionele vuurwerkbedrijven wordt afgestoken en dat er toestemming is van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal. Ook geldt voor alle varianten dat afsteken van vuurwerk niet is toegestaan bij verpleeghuizen, begraafplaatsen en dierenasiels.

Wat gaat de gemeente na ontvangst met de reacties doen?
De gemeente zal de ontvangen reacties meewegen bij haar besluit en vervolgens een van de drie besluiten vaststellen.

Waar vindt u de juridische tekst van de drie varianten?
De volledige tekst van de drie varianten kunt u tot en met 7 september inzien bij de balie van het Raadhuis Zandvoort, Swaluëstraat 2, te Zandvoort. Of op de website.

U kunt tot 7 september uw voorkeur en toelichting mailen naar: veiligheidhandhaving@haarlem.nl of per post sturen naar Gemeente Zandvoort, t.a.v.  mw. J. de Ryp, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 

 

 

Deel dit artikel via:

Adverteren op www.zandvoortsecourant.nl

Nieuws via E-mail

Meld u aan voor de nieuwsbrief voor de Zandvoortse Courant en ontvang de laatste nieuwtjes van de Zandvoortse Courant voordat u ze leest in de krant.

Meld u nu aan!

Meer nieuws