03 augustus 2018

Woonstichting De Key voornemens Zandvoort te verlaten

Afgelopen woensdag, 1 augustus, heeft wethouder Ellen Verheij van onder andere Wonen/Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, een gesprek gehad met woonstichting De Key. Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat De Key voornemens is om haar woningbezit in Zandvoort van de hand te doen aan een corporatie die in Zuid-Kennemerland werkzaam is.

“Woningstichting De Key heeft in haar gesprek met mij op 1 augustus jongstleden laten weten dat zij zich beraadt over haar positie in Zandvoort en een voorkeur heeft om woningbezit onder te brengen bij een corporatie werkzaam in Zuid-Kennemerland”, dat meldt de wethouder in een brief aan de raad. Zij informeert de raad hierover in verband met het grote belang voor de volkshuisvesting in Zandvoort.

De Key heeft in een brief van 30 juli jongstleden aan het Huurdersplatform Zandvoort in drie opties uiteengezet hoe zij haar toekomstige betrokkenheid bij haar woningbezit in Zandvoort ziet. “De Key geeft daarbij aan een sterke voorkeur te hebben om haar woningbezit onder te brengen bij een corporatie werkzaam in Zuid-Kennemerland. Een eventuele afstoot van het woningbezit behoeft de goedkeuring van de Minister van Binnenlandse Zaken. Formeel is de rol van de gemeente beperkt tot het geven van een zienswijze. Verder moet de nieuwe corporatie een verklaring van geen bezwaar aanvragen bij het college”, aldus Verheij in haar brief aan de raad.

“Met betrekking tot haar positie bij het Corodex-terrein heeft De Key mij in hetzelfde gesprek geïnformeerd dat zij de Kringloopwinkel in Nieuw Noord nog deze week zullen laten weten dat zij het pand per 1 september 2018 leeg moeten opleveren. In verband met de detailhandelsfunctie van de Kringloopwinkel huurt zij het pand van de Key op het Corodex-terrein in strijd met het bestemmingsplan. In verband met de herontwikkeling van het Corodex-terrein heeft de gemeente eraan meegewerkt om de vestiging van de Kringloopwinkel te gedogen. De ondernemer van de Kringloopwinkel is er al lang van op de hoogte dat zij daar weg moet en zij weet ook dat haar contract en de tijdelijke vergunning op 1 september aanstaande afloopt. Het gehuurde voldeed al geruime tijd niet aan de eisen van brandveiligheid”, gaat de wethouder verder.

“Ik betreur het dat deze onderneming met een sociale functie voor Zandvoort verdwijnt uit Nieuw Noord. De gemeente is om die reden al langere tijd in gesprek geweest met de ondernemer om waar mogelijk mee te denken in alternatieve oplossingen maar dit heeft helaas niet geleid tot een voor de ondernemer aanvaardbare oplossing. De Key zal het Corodex-terrein verder vrijmaken van huur en gebruik en de panden vervolgens slopen en het terrein bouwrijp opleveren. Over het verloop van de voornoemde processen ben ik in gesprek met de directie van De Key en ik zal u bij nieuwe ontwikkelingen direct hierover informeren. Daarnaast wordt er in september een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin De Key een nadere toelichting zal geven”, sluit Verheij af.

 

Deel dit artikel via:

Adverteren op www.zandvoortsecourant.nl

Nieuws via E-mail

Meld u aan voor de nieuwsbrief voor de Zandvoortse Courant en ontvang de laatste nieuwtjes van de Zandvoortse Courant voordat u ze leest in de krant.

Meld u nu aan!

Meer nieuws