08 juni 2018

Portefeuilleverdeling nieuw college

Onlangs heeft het nieuwe college van B&W de onderlinge portefeuilleverdeling bekend gemaakt:

Burgemeester Niek Meijer is de voorzitter en gaat Openbare Orde en Veiligheid, Bestuurlijke Coördinatie ( algemene en bestuurlijke zaken), Externe betrekkingen en representatie, Intergemeentelijke samenwerking en Integraal veiligheidsbeleid beheren. Daar komen bij Vergunningen, Handhaving (uitgezonderd ODIJ), Juridische Zaken en rechtsbescherming, Minderheden/Emancipatie, Communicatie en Media beleid, Algemene Begraafplaats en VRK.

Joop Berendsen (OPZ) is de eerste locoburgemeester krijgt de portefeuilles: Verkeer en Vervoer, Parkeren, Sport, Onderwijs, Werk & Inkomen en Schulden. Maar ook Kwaliteit Dienstverlening, Burgerzaken, Facilitaire Zaken, Klachtenregeling, Bestuurlijke Vernieuwing (burgerparticipatie) en hij is de projectwethouder voor de projecten: LDC en Watertorenplein en secundus op Ambtelijke Samenwerking. Gert-Jan Bluijs en Berendsen vervangen elkaar.

Ellen Verheij (VVD) is de tweede locoburgemeester en gaat beheren de portefeuilles van Ruimtelijke Ordening, Openbare Ruimte, Volkshuisvesting en Groen. Tevens krijgt zij te maken met de Invoering Omgevingswet, Omgevingsdienst IJmond, het Monumentenbeleid, de Welstand, het Kustpact en de Ambtelijke Samenwerking (inclusief P&O). Zij wordt projectwethouder voor het Badhuisplein en de Entree Zandvoort en is secundus op het LDC, de Ontwikkeling Nieuw Noord, de Metropoolboulevard en de Kwaliteit Dienstverlening. Verheij en Kuipers vervangen elkaar.

Gerard Kuipers (D66) is de derde locoburgemeester. Hij gaat de volgende portefeuilles beheren: Toerisme & Economie, Duurzaamheid, Kunst en Cultuur. Hij wordt tevens de wethouder die de Markt ( Centrum en Nieuw Noord), het Vent- en Standplaatsen Beleid, de Vergunningen, het Strandbeleid en andere zaken aangaande het strand onder zijn hoede neemt.

Gert-Jan Bluijs (CDA) is de vierde locoburgemeester en wordt de wethouder van Jeugd, Zorg, Welzijn, Volksgezondheid en Financiën. Hij wordt projectwethouder van de Ontwikkeling Nieuw Noord en is secundus bij het Badhuisplein, Entree van Zandvoort en het Watertorenplein. Bluijs en Berendsen vervangen elkaar.

Tevens is gemeentesecretaris Anky Griekspoor lid van het college van B&W.

Zie voor meer details: https://www.zandvoort.nl/bestuur/college-van-burgemeester-en-wethouders/samenstelling-en-portefeuilleverdeling/?L=0

 

Deel dit artikel via:

Adverteren op www.zandvoortsecourant.nl

Nieuws via E-mail

Meld u aan voor de nieuwsbrief voor de Zandvoortse Courant en ontvang de laatste nieuwtjes van de Zandvoortse Courant voordat u ze leest in de krant.

Meld u nu aan!

Meer nieuws