8 mei 2020

Nieuwe toegangsweg circuit blijkt splijtzwam voor Zandvoorts college 

Een meerderheid van PVV, OPZ, D66 en GL wil perse de vergunning voor een ruimer gebruik van de nieuwe extra toegangsweg naar het circuit blokkeren. Woensdag werd tijdens de online raadsvergadering al duidelijk dat verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij hier grote moeite mee had. Bij aanvang van de voortgezette vergadering op donderdag bleek dat zij het amendement dat was ingediend door PVV, D66 en GL, als een motie van wantrouwen zag.

Na college overleg voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag kreeg Verheij haar collega-wethouders op haar hand en ze stelde meteen aan het begin van de vergadering het machtswoord: het college zou geen invulling geven als het amendement aangenomen zou worden. Met ander woorden: het college, dus inclusief wethouders Gert-Jan Bluijs en Joop Berendsen, beraadt zich op zijn positie. De toon was gezet: politiek Zandvoort stortte zich weer eens in een diepe crisis.

Het was buigen of barsten voor de fracties van D66, PVV en GL. Ze kregen steun van OPZ dat zo langzamerhand wel genoeg van Verheij heeft. Hierdoor ontstond er een meerderheid in de raad voor het amendement. Zij willen dat de wethouder binnen strakke kaders de onderhandelingen met het circuit maar vooral ook met de provincie, hervat. Verheij echter wil ruimte om compromissen te kunnen sluiten.

Marco Deen (PVV) vond het raar dat de wethouder een besluit, dat nog niet genomen was, niet zal uitvoeren. Kees Mettes (CDA) noemde het amendement “een kwestie van onbehoorlijke partner en bestuur” en was fel anti. Ook Astrid van der Veld (GBZ) uitte zich in dergelijke woorden. “Ik verbaas me nu nog steeds meer. Ik zou het een schande vinden als het amendement zou worden aangenomen”, zei zij. Michel Hermsen vond het een aparte avond. “Ik ben gebeld door een lid van het college, ik noem geen naam. Die zei ‘als u dit blijft doorzetten, dan gaan wij als college weg’. Ik heb eerder in mijn periode als raadslid al 4 wethouders zien vertrekken over zaken die er niet toe doen. Het gaat procesmatig alle kanten te buiten. Chantage is niet iets waar ik op gesteld ben.”

Marco Deen (PVV) vroeg daarop een schorsing. Na 20 minuten was de uitkomst dat ze vonden dat het amendement in stemming moest worden gebracht. Aanvrager Deen kreeg als eerste het woord: “Er zijn verschillende zinnen uitgesproken en de raad wordt de mond gesnoerd. Een simpel amendement wordt als een motie van wantrouwen uitgelegd. We vragen om stemming.”

Bruno Bouberg Wilson (OPZ) probeerde het nog te sussen. “Er is geen sprake van wantrouwen. We hebben kritiek op het optreden van de wethouder. Niets meer en niets minder.” Martijn Hendriks, fractievoorzitter van de VVD: “Wij hebben niets toe te voegen en hebben er begrip voor hoe het college zich opstelt. Wij zullen straks tegen dit amendement stemmen.” Ook Maaike Koper (PvdA) moest niets van het amendement weten. “Ik ben geen fan van het circuit en wil niet dat daar gemeenschapsgeld naartoe gaat.Aan die voorwaarde is voldaan. Maar dat is nu niet aan de orde. Afspraak is afspraak”, duidde ze de overeenkomst die er al ligt. 

Bij de stemming over het amendement bleek dat niemand water bij de wijn had gedaan. Het amendement werd met 10 tegen 7 stemmen aangenomen. Na de stemming vroeg wethouder Verheij het woord. Zij vroeg een korte schorsing om haar “woorden zorgvuldig te kunnen kiezen”. Na een paar minuten was ze terug en zei: “Ik heb overleg gevoerd met collega’s Berendsen en Bluijs en zij beraden zich met mij op onze positie.” Het grote woord was eruit. Wat er nu gaat gebeuren moet in de komende dagen duidelijk worden, daar was donderdagavond geen informatie over te verkrijgen.

Deel dit: