31 januari 2022

Nieuwe plek gevonden voor JOP

De opgepimpte zeecontainer, beter bekend als Jongeren Ontmoeting Plaats (JOP), moet worden verplaatst vanwege de herstructurering van het bedrijventerrein Nieuw Noord en de komst van wooncomplex de Galileistate. Na onderzoek is voor de container een nieuwe locatie gekozen. Het advies is om het JOP in westelijke richting te verplaatsen.

De nieuwe bewoners van de pas opgeleverde woontorens Galileistate wilden de JOP uit het zicht hebben maar elke meter verplaatsing leverde nieuwe problemen op. De container stond dan namelijk te veel in het zicht van de Max Euwestraat en de Tollensstraat. Eind 2020 is met een afvaardiging van de Galileistate, politie, jongerenwerk en de gemeente een nieuwe locatie bij het witte bankje langs het fietspad langs de spoorbaan bezichtigd. Deze nieuwe locatie is 120 meter in westelijke richting van de huidige locatie.

De bomen naast de begraafplaats beschutten de nieuwe plek van de JOP, waardoor deze bijna helemaal uit het zicht van de Galileistate komt te staan. Ook is langs het fietspad veel sociale controle en de veiligheidsdiensten, jongeren en veldwerkers kunnen de locatie makkelijk bereiken. Andere locaties zijn te afgelegen of liggen te dicht bij woonhuizen. Als alle goedkeuringen positief zijn dan zal de JOP maart 2022 worden verplaatst. Eenmaal op de nieuwe locatie zal de JOP, in samenwerking met jongerenwerk en de jeugdigen, mooi worden opgeknapt.

De JOP wordt ca. 120 meter verderop geplaatst
Deel dit: