31 maart 2022

Nieuwe gezichten, oude politiek?

Verjonging en optimisme zette de toon voor woensdagavond 30 maart waarop de nieuwe gemeenteraad werd geïnstalleerd. Een avond van felicitaties en formaliteiten met een diversiteit aan nieuwe gezichten en ervaren krachten.

Dit stipte burgemeester David Moolenburgh, voorzitter van de raadsvergadering, dan ook aan in zijn openingswoord. “We kunnen als Zandvoort met enige overtuiging zeggen dat wij vanavond een van de jongste gemeenteraden in Nederland installeren. Het is goed om te zien dat een belangrijke combinatie van vernieuwing, kennis en ervaring vanavond samenkomt.” Moolenburgh wees verder op gezamenlijke verantwoordelijkheid die de zeventien raadsleden vanaf nu dragen. Vervolgens was het tijd voor het officiële moment van beëdiging van alle gemeenteraadsleden. Eerst de eed, waarna het merendeel de belofte aflegde.

Voortgang

Het tweede deel van de kortste raadsvergadering van deze periode tot nu toe, bevatte een korte reflectie op de verkiezingsuitslag. Dit was ook meteen de eerste mogelijkheid voor de fracties om van zich te laten horen in de nieuwe gemeenteraad. Daarbij nam Jerry Kramer, fractievoorzitter van de grootste partij (Jong Zandvoort), kort het woord over de voortgang van de coalitievorming. “De eerste gesprekken met alle partijen zijn gevoerd. Dit waren fijne gesprekken, waarmee ook veel gevoeligheden zijn weggenomen en helder is waar iedereen staat. Alle fracties zijn akkoord gegaan met de gespreksverslagen waarop we verder kunnen bouwen.” Navraag bij een aantal betrokkenen leert dat dit verhaal genuanceerder ligt.

De zeer positief gestemde Kramer voegde er aan toe dat Jong Zandvoort, CDA en OPZ nu allereerst met z’n drieën als ‘motorblok’ verder gaan praten. “Wel zoeken we naar een verbreding, een extra partij die bij ons kan aansluiten. Daarin liggen nog alle opties open.” Daarna bood voorzitter Moolenburgh de andere 16 raadsleden nog de kans om te reageren op de verkiezingsuitslag en de daaruit voortgekomen gesprekken. Opvallend genoeg hield iedereen zich eensgezind stil.

Tot slot was er deze avond ruimte voor felicitaties en uitgebreid napraten in de kantine van het raadhuis. De nieuwe raadsperiode is dan nu ook echt begonnen. Een start in een bijzondere tijd van onzekere wereldwijde ontwikkelingen die ook Zandvoort zullen raken. Des te grotere verantwoordelijkheid ligt er nu bij de zeventien vertegenwoordigers van onze gemeente om daar invulling aan te geven.

Jelmer Koper

Deel dit: