25 augustus 2020

Nieuw parkeerbeleid komt stap dichterbij

Wethouder Ellen Verheij heeft een voorstel tot nieuwe kaders voor een nieuw parkeerbeleid aan de raad gestuurd. Onderdeel hiervan is dat voor de eerste auto van ieder gezin een vergunning komt om vrij te parkeren in iedere buurt, inclusief Nieuw Noord, en dat hotelvergunningen worden herzien. 

Er komt straks dus één parkeerregime voor heel Zandvoort. Daarin zullen ook de vergunningen voor hotels, pensions en B&B’s worden herzien. “Daarmee doen we veel Zandvoorters een groot plezier. Als we de afgelopen tijd, met het schitterende weer en de problemen die zich voordeden met het parkeren bezien, moet hier echt iets aan gedaan worden. Ik heb hiervoor een richtinggevend voorstel aan de raad gestuurd. De precieze details, hoe lang en hoeveel het kost bijvoorbeeld, worden later uitgewerkt”, aldus Verheij. 

Alle reacties van bewoners en ondernemers zijn meegenomen en bieden tevens de basis voor een nieuw mobiliteitsbeleid, dat zich onderscheidt in vier opgaven. De eerste opgave bestaat uit het optimaliseren van alle vervoerswijzen om de huidige knelpunten en de toekomstige groei op te vangen. De tweede opgave is om sturende keuzes te maken over de locatie waar parkeren is toegestaan en voor wie. De derde opgave is het verbeteren van de verkeersveiligheid in de woonwijken en de kern van Zandvoort en de vierde opgave is het verbeteren van de leefbaarheid in de woonwijken. 

Beide documenten worden in september besproken in de gemeenteraad. Op basis van de keuzes zal worden gewerkt aan een nieuw parkeer- en mobiliteitsbeleid waarbij bewoners en bedrijven gevraagd worden om mee te denken en input te geven. Dit moet uiteindelijk, na meer dan 20 jaar, resulteren in een oplossing voor het grote parkeerprobleem en de mobiliteit in Zandvoort. 

Deel dit: