30 maart 2021

In zomermaanden ook tijdelijke parkeerregeling in Nieuw-Noord

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 23 maart unaniem besloten om ook Nieuw-Noord mee te nemen in de tijdelijke zomerparkeerregeling van 1 juni tot en met 30 september 2021. Dit om te voorkomen dat de bewoners, net als de wijken Oud Noord, Park Duijnwijk en Zandvoort Zuid (Tranendal), overlast krijgen tijdens de drukke zomerperiode en rondom de Formule 1.

De tijdelijke zomerparkeerregeling in Zandvoort Zuid zal niet alleen ‘Tranendal’ omvatten maar ook de wijk Nawijnlaan/ Quarles van Uffordlaan. Het gebied sluit aan op het bestaande bewonersregime in de Oostbuurt/ Koninginnebuurt en loopt door tot en met de Kennemerweg.

Bewonersvergunningen digitaal

Het tijdelijke zomerparkeren wordt digitaal en zal als pilot gebruikt worden voor het nieuwe eenvormige en fiscale parkeerregime voor heel Zandvoort dat, als het goed is, vanaf 2022 zal ingaan. Er zullen geen vignetten meer worden afgegeven, want er wordt voortaan via het kenteken digitaal gehandhaafd. Een bewonersvergunning voor de periode 1 juni – 30 september kost € 26,77. Dit tarief is overeenkomstig de kosten voor een bewonersvergunning in andere gebieden waar al een bewonersregime geldt (van € 80,00 per jaar).

Pas als het nieuwe parkeerregime wordt uitgerold zal de éérste parkeervergunning gratis worden aangeboden. De parkeervergunning voor bewoners is alleen bedoeld voor eigenaren met een motorvoertuig of een leaseauto. Bewoners die op eigen terrein kunnen parkeren ontvangen géén eerste parkeervergunning, maar zijn er twee auto’s in een huishouden dan kan men wel een extra bewonersvergunning aanvragen.

Bezoekerspassen

De digitale bezoekerspassen zullen voor bovengenoemde wijken tijdens de tijdelijke zomerparkeerregeling gratis zijn, zowel in aanvraag als in gebruik. Voor de periode van vier maanden zal men een tegoed van 200 uur ontvangen. Het betekent dat als bewoners het kenteken van hun bezoekers digitaal aanmelden, het urentegoed dan ingaat gedurende het bezoek. Meldt men twee in plaats van één kenteken van bezoekers aan dan wordt het urentegoed op dat moment uiteraard wel dubbel afgetrokken. Uiteraard moet men niet vergeten het bezoek ook af te melden. Met de digitale regeling komt het maximum van 3 uur per bezoek te vervallen.

Blauwe zone

Het gebied Nieuw Noord heeft verschillende bezoekersfuncties, waarbij het bewonersparkeren niet passend is bij het winkelcentrum en het medisch centrum aan de Thomsonstraat. Deze bezoekers, anders dan bewoners, kunnen hier dus niet met een bezoekerspas parkeren. Om te garanderen dat de genoemde parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor deze bezoekers krijgen de betreffende parkeerplaatsen een blauwe zone en wordt er gewerkt met een parkeerschijf.

Omdat er geen participatie heeft plaatsgevonden voorafgaand aan deze speciale zomer-invoering en aangezien het ook een directe overgang is tussen het zomerregime en het nieuwe fiscale regime, is de zomerparkeer-regeling een tijdelijke situatie. De intentie is dat het nieuwe, eenvormige en fiscale parkeerregime voor heel Zandvoort vanaf 2022, in samenspraak met iedereen, kan ingaan.

Nel Kerkman

Deel dit: