17 mei 2021

Nieuw Noord beter ontsloten tijdens Formule 1

De wijk Nieuw Noord zal tijdens de racedagen van de Formule 1 minder afgesloten zijn dan vorig jaar de bedoeling was geweest. Bijvoorbeeld door middel van een loopbrug over de Van Lennepweg blijft de woonwijk bereikbaar. Dat was een van de mededelingen die directeur Robert van Overdijk namens de organisatie van de Formule 1 (DGP) onlangs deed tijdens een digitale informatiebijeenkomst voor bewoners.

De spoorbomen zullen op de vrijdag, zaterdag en zondag de gehele dag gesloten zijn; dat kan niet anders als 12 treinen richting Zandvoort ook weer terug moeten. Wel heeft ProRail beloofd om de bellen van de knipperlichtinstallatie, die normaal gesproken dan constant zouden bellen gedurende de tijd dat ze constant dicht zijn, uit te schakelen. Ook is het de bedoeling dat Nieuw Noord min of meer “de grootste fietsenstalling van de wereld” zou moeten worden. Er zal geen plaats zijn voor auto’s, anders dan die van de bewoners. De fietsenstalling op de Boulevard Barnaart, die oorspronkelijk gepland stond, gaat niet door.

Rob Langeberg, die binnen DGP over de mobiliteit gaat, meldde dat het de bedoeling is dat, als Zandvoort 5 jaar achtereen een Grand Prix mag organiseren, het gebruik van auto’s en motoren uiteindelijk tot nul gereduceerd zal zijn. Naast NS is nu ook met Connexxion overleg om zoveel mogelijk racefans met het openbaar vervoer naar Zandvoort te laten komen. Rond Zandvoort zijn nu nog veel parkeerplaatsen maar het is de bedoeling dat dat er steeds minder worden en dat men aangewezen zal zijn op de grote parkeerterreinen rondom Haarlem en Schiphol.

Side events

Alles op en rond het circuit zal oranje ademen. Op het terrein zal heel veel aandacht zijn voor entertainment en de term ‘Sea of Orange’ geeft aan dat men verwacht dat vrijwel alle bezoekers fans van Max zullen zijn. De evenementen die buiten het circuitterrein plaatsvinden, de zogenoemde ‘side events’, zullen niet zo massaal worden als voorheen de bedoeling was. Sander ten Bosch van de stichting ‘Zandvoort Beyond’deelde mee dat het Badhuisplein en het Raadhuisplein worden omgetoverd tot muziekpleinen en het Gasthuisplein als horecaplein zal fungeren, en dan met name voor het ontbijt. De Haltestraat wordt helemaal in stijl aangekleed en daar kunnen de plaatselijke ondernemers hun evenementen organiseren.

Duurzaamheid

Directeur Robert van Overdijk herhaalde dat DGP de ambitie heeft om van de Heineken Formula 1 Dutch Grand Prix ‘de meest groene race’ van de F1-kalender te maken. Hiervoor werden meerdere voorbeelden gegeven. Van het Mobiliteitsplan (42% komt op de fiets!) tot de inkoop (zoveel als mogelijk lokale bedrijven contracteren scheelt veel logistiek verkeer). Ook wordt veel materiaal hergebruikt, waaronder ook de plastic bekertjes, en de organisatie is een samenwerkingsproject aangegaan met PWN, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Verder gaf Van Overdijk nog aan dat er een mogelijkheid is dat de overheid roet in het eten gooit. Mochten er door coronamaatregelen geen of minder bezoekers naar Zandvoort komen, dan zal de race niet doorgaan. Hij gaat daar niet vanuit maar de overheid bepaald. Er is geen duidelijk go or no-go datum.

Begin juli zal opnieuw een bewonersbijeenkomst georganiseerd worden en dan zullen meer details beschikbaar zijn. De Zandvoortse Courant houdt u op de hoogte.

De informatieavond werd door 91 inwoners digitaal bijgewoond
Deel dit: