19 juni 2021

Mooiste zandsculpturen van Europa staan al tien jaar in Zandvoort

Scroll down for English version

Begin mei vond in Zandvoort voor de tiende keer op rij het Europees Kampioenschap Zandsculpturen plaats. Tot eind augustus zijn de kunstwerken van de zes deelnemers op diverse plekken in het dorp te bewonderen.

Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd door de Zandacademie. Directeur en oprichter Marcel Elsjan of Wipper kijkt ondanks de in het voorjaar nog geldende beperkingen terug op een geslaagde editie van het EK. “We waren genoodzaakt om het deelnemersveld te beperken tot landgenoten en in Nederland woonachtige Europeanen. Gelukkig is dat niet ten koste gegaan van de kwaliteit van de kunstwerken.”

Elk jaar wordt er een cultureel thema gekozen voor het kampioenschap, meestal met een link naar een ander cultureel evenement. Zo stond het EK Zandsculpturen twee jaar geleden in het teken van Leonardo da Vinci ter gelegenheid van een tentoonstelling in het Haarlemse Teylers Museum. Dit jaar luidt het thema ‘Landschap door het Oog van de Meester’ en is gekoppeld aan de landelijke manifestatie ‘Ode aan het Nederlandse Landschap’.

De zandkunstenaars van de Zandacademie vertonen hun kunsten normaal gesproken over de hele wereld, het hele jaar door en kunnen daar goed van leven. De meesten zijn veelzijdige en erkende kunstenaars en tevens bedreven in het maken van ijssculpturen. Drie van de deelnemers waren begin dit jaar te zien in het SBS6-programma IJsmeesters.

De Nederlander Martijn Rijerse werd met zijn zandsculptuur genaamd ‘Het gestapelde landschap’ door de vakjury uitgeroepen tot Europees Kampioen 2021. Rijerse liet zich inspireren door ‘maakbaarheid van de natuur’ en het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling Expo 2000, die plaatsvond in het Duitse Hannover. Een speciale kinderjury koos echter voor de sculptuur ‘Landschap door het oog van Van Gogh’ van de Ier Niall Magee.

Meer informatie over het Europees Kampioenschap Zandsculpturen is te vinden op www.zandsculpturenroute.nl.


Winnaar EK Zandsculpturen 2021

Ten years of Europe’s most beautiful sand sculptures in Zandvoort

In early May, Zandvoort hosted the European Championship Sand Sculptures for the tenth year in a row. Until the end of August, the artworks of the six contestants can be admired in different locations in the village.

This yearly event is organized by the World Sand Sculpting Academy. Director and founder Marcel Elsjan of Wipper looks back on a successful edition of the EC, in spite of the COVID-19 measures that were in place this spring. “We had no choice but to limit the participants to only Dutch citizens and Europeans living in the Netherlands. Luckily, this hasn’t affected the quality of the artworks.”

The championship has a different cultural theme every year, usually linked to another cultural event. Two years ago, the EC Sand Sculptures were themed around Leonardo da Vinci, in honor of an exhibition held at the Haarlem Teylers Museum. This year, the subject is ‘Landscape through the Eye of the Master’ and it is linked to a national event called ‘Ode to the Dutch Landscape’.

The World Sand Sculpting Academy’s sand artists would normally create their art all over the world, all year round. And they make a good living that way. Most of them are multi-faceted and well-known artists, also proficient at making ice sculptures. Three of the contestants were on national Dutch TV this year, in a show called ‘Ice Masters’.

The professional jury crowned Dutch Martijn Rijerse European Champion for 2021 with his sand sculpture named ‘The stacked landscape’. Rijerse’s inspiration came from the ‘manufacturability of nature’ and the Dutch pavilion at the World Expo 2000 in the German city of Hannover. A special children’s jury preferred the sculpture ‘Landscape through van Gogh’s eyes’ by the Irish Niall Magee.

See for more information on the European Championship Sand Sculptures: www.zandsculpturenroute.nl.

Deel dit: