19 juni 2021

Mogelijk toch twee richtingen voor fietsers Zuidboulevard

Als de herinrichting van de Boulevard Paulus Loot na de zomer van start gaat, is het goed mogelijk dat er alsnog een twee-richtingen fietspad wordt aangelegd. De provincie dreigt namelijk de subsidie te heroverwegen omdat de raad het eerdere plan unaniem had aangepast naar een eenrichtingsverkeer voor fietsers.

In een informatiebrief verzoekt het college de raad om het unaniem aangenomen amendement van 24 maart jl. voor het niet toestaan van fietsers in twee richtingen op de Boulevard Paulus Loot opnieuw te overwegen.

De provincie heeft namelijk aangegeven dat het amendement met betrekking tot het in stand houden van eenrichtingsverkeer voor fietsers op de boulevard Paulus Loot strijdig is met eerder door de provincie verbonden verplichtingen voor de beschikte subsidie van € 810.698. Deze subsidie is bedoeld voor projecten in de openbare ruimte waarbij de verkeersveiligheid wordt verbeterd, met name voor ongemotoriseerd verkeer.

Terugdraaien

Om de financiële positie te waarborgen geven de OPZ, VVD en PVV in een motie aan om in de raadsvergadering van 22 juni a.s. het amendement van 24 maart te herroepen. Maar wel met de toezegging van wethouder Raymond van Haeften om een nulmeting uit te voeren op het aspect verkeersveiligheid in de bestaande situatie en om de verkeersveiligheid continu te monitoren en iedere twee jaar na oplevering van de herinrichting te evalueren en de resultaten hiervan met de gemeenteraad te delen.

De uitkomst van deze motie, die in de raadsvergadering van 22 juni wordt behandeld, zal in de aankomende krant worden vermeld.

Deel dit: