21 mei 2021

Mogelijk een pop-up museum in het raadhuis

Het college verkent momenteel het oude gedeelte van het raadhuis om deze tijdelijk geschikt te maken als pop-up museum. Het voorstel is nog zeer pril en het moet nog door de raad goedgekeurd worden. Maar als alle mitsen en maren zijn gegeven dan zou de lege benedenruimte ingericht kunnen worden voor het kunstminnend publiek.  

De prachtige raadzaal boven in het raadhuis wordt nog volop gebruikt, maar het oude gedeelte beneden staat sinds de ambtelijke fusie met Haarlem al een paar jaar leeg. In het kader van het actieplan centrum ziet de gemeente kansen om deze ruimte tijdelijk als pop-up museum in te richten.

Dependance

Twee Zandvoortse verzamelaars willen graag een belangrijk deel van hun collectie aan het publiek tonen. De eerste collectie is een verzameling van unieke geluidsdragers en de tweede collectie gaat over automobilia. Beide verzamelingen zijn opgebouwd gedurende decennia en zijn zeer uniek. In samenwerking met het Zandvoorts Museum en het HDMZ-museum wordt onderzocht in welke vorm een en ander gegoten kan worden. Mogelijk wordt het een dependance. Ook de exploitatie, inrichting, verzekering en publieksbegeleiding tijdens openingstijden worden onder de loep genomen. Verder wordt er gekeken naar een laagdrempelige entree aan de Haltestraatingang.

Het is de bedoeling dat de periode van in gebruik name tweeëneenhalf jaar zal zijn met een mogelijke verlenging van een jaar. Het streven is, met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen, om het pop-up museum aankomende zomer te openen voor het publiek.

Eventueel zou de dependance ook meegenomen kunnen worden in september tijdens de landelijke Open Monumentendagen. Maar eerst zal het voorstel in de raadscommissie besproken moeten worden en tenslotte zal het groen licht moeten krijgen van de raad.

Deel dit: