23 februari 2021

Maatregelen voor verlagen parkeeroverlast in woonwijken 

Er wordt al jarenlang gesproken over het parkeerbeleid in Zandvoort. De laatste jaren is vooral de hoge parkeerdruk in woonwijken zonder parkeerregime een groter probleem geworden. Het college stelt nu een aantal maatregelen voor die op korte termijn, nog voor het zomerseizoen, gerealiseerd kunnen worden.

Als komende zomer weer veel toeristen naar Zandvoort komen, zal de parkeerdruk overal in Zandvoort toenemen. Met name in de woonwijken waar geen regime geldt, ervaren inwoners overlast van toeristen die hun auto in de wijk parkeren. Wethouder Ellen Verheij bereidt een parkeerbeleid voor waarbij de bezoekers worden aangemoedigd om op de parkeerterreinen te parkeren. Echter zal dat beleid niet al in 2021 gereed zijn. Daarom stelt de wethouder een tijdelijke zomerparkeerregeling voor in de wijken Oud Noord, Park Duijnwijk en Zandvoort Zuid (Tranendal) van 1 juni tot en met 30 september 2021.

Ook wordt het parkeerbeleid voor toeristen verduidelijkt door borden in meerdere talen te plaatsen. Zo wordt voorkomen dat toeristen foutparkeren. De tijdelijke parkeerregeling is vooruitlopend op een uniform fiscaal parkeerregime voor heel Zandvoort.

Verdere maatregelen zijn het optimaliseren van de online-informatie door onder meer een digitale overzichtskaart met parkeerlocaties. Ook wil de gemeente samen met NS en Zandvoort Marketing promoten dat verblijfstoeristen en dagtoeristen met de trein naar Zandvoort komen. En in regionaal verband wordt gewerkt aan het op orde houden en verbeteren van de fietsbereikbaarheid. De gemeenteraad bespreekt in maart het plan van aanpak, met daarin onder meer de maatregelen voor de korte termijn.

Deel dit: