6 december 2021

Maandelijks spreekuur voor bespreken overlast

Dinsdag 7 december wordt van 15.00 tot 16.00 uur weer een maandelijks overlastspreekuur georganiseerd. Alle inwoners van Zandvoort die te maken hebben met overlast, kunnen hier melding doen van hun ervaringen. Tijdens het spreekuur zijn vertegenwoordigers aanwezig van de gemeente Zandvoort, politie, Pré Wonen en MeerWaarde BuurtBemiddeling.

Zijn er zaken in de buurt waar u last van heeft? Ervaart u overlast van uw buren en komt u er samen niet uit? Is het voor u onduidelijk welke stappen u kunt ondernemen? In al deze gevallen kunt u op het overlastspreekuur terecht voor een goed advies, een melding of een luisterend oor. Hoe eerder een melding wordt gedaan, hoe kleiner de kans dat de situatie uit de hand loopt. Een snelle aanpak draagt in het algemeen bij aan woongenot en de leefbaarheid in de buurt.

Wat te doen bij burenoverlast?

Er is een verschil tussen last en overlast. Bepaalde ‘normale’ leefgeluiden moeten buren van elkaar accepteren. Soms zijn buren zich niet eens bewust van de overlast die zij veroorzaken. “Check bij uw buren of het uitkomt om te praten. Als dat niet zo is, vraag dan wanneer het wel zou kunnen. Ga niet bij de buren langs als u boos bent, maar doe dat op een moment dat u rustig bent. Vertel waar u last van heeft en luister ook goed naar wat uw buren te vertellen hebben en laat elkaar uitpraten. Denk samen na over mogelijke oplossingen en kom met suggesties. Als u er samen niet uit komt kunt u ons inschakelen”, luidt het advies van BuurtBemiddeling.

BuurtBemiddeling

Bij BuurtBemiddeling gaan, onder begeleiding van twee bemiddelaars, buren met elkaar in gesprek om hun probleem op te lossen. De bemiddelaars hebben eerst een gesprek met de melder van de overlast en benaderen daarna de buren om ook de andere kant van het verhaal te horen. Als beide buren met elkaar in gesprek willen, vindt er een bemiddelingsgesprek plaats op een neutrale locatie, om tot afspraken te komen. De bemiddelaars zijn onpartijdig en houden de informatie vertrouwelijk. Ga voor meer informatie over BuurtBemiddeling naar: www.meerwaarde.nl/buurtbemiddeling.

Het overlastspreekuur wordt gehouden in het Pluspunt Noord, Flemingstraat 55. Iedere eerste dinsdagmiddag van de maand van 15.00 tot 16.00 uur. Het eerstvolgende spreekuur is dus op dinsdag 7 december 2021.

Deel dit: