24 maart 2021

Licentie ZFM met vijf jaar verlengd

Het Commissariaat voor de Media heeft de licentie voor lokale omroep ZFM voor vijf jaar verlengd. Stichting Lokale Omroep Regio Haarlem oftewel Haarlem105 was ook in de race voor de licentie maar hun verzoek om ‘gebiedsuitbreiding’ werd afgewezen.

Voorafgaand aan de toekenning had Haarlem105 een lijvige en vooral grimmige brief met bezwaren tegen de unaniem door de Zandvoortse gemeenteraad gewenste toekenning aan ZFM aan het Commissariaat voor de Media geschreven. Het schriftelijke verweer dat hier vanuit Zandvoort tegenin is gebracht, heeft kennelijk gewerkt.

Haarlem105 heeft de wens om zich te ontwikkelen tot een sterke streekomroep en had graag gezien dat ZFM was opgegaan in die ambitie. ‘Het Commissariaat merkt frustratie van een samengaan niet aan als een zwaarwegende reden om van het voorkeursadvies van de gemeenteraad af te wijken. De keuze om al dan niet samen te gaan met Haarlem105 is aan ZFM, ongeacht de beweegredenen’, aldus één van de overwegingen in het besluit van het Commissariaat voor de Media.

De partijen hebben formeel nog zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen de beslissing, maar dat lijkt niet aan de orde. “Wij zien geen aanleiding om verder te gaan met de procedure en accepteren de beslissing van het commissariaat voor de media en wensen ZFM veel succes”, aldus de sportieve verklaring van Haarlem105 voorzitter Valerie Vallenduuk. Dat wordt nog eens onderstreept door een paginagrote advertentie in de Zandvoortse Courant van deze week, waarin Haarlem105 de collega’s van ZFM met de nieuwverworven licentie feliciteert:

Deel dit: