Wilt u reageren op een artikel in de krant of wilt u een item onder de aandacht van onze lezers brengen, dan kunt u een brief sturen naar de redactie. Voor het plaatsen van uw brief hanteren wij een paar regels.

  • Hou de bijdrage beperkt (denk aan maximaal 300 woorden)
  • De redactie mag de brief inkorten en/of redigeren
  • De redactie beslist of de brief geplaatst wordt of niet. Dat hangt onder meer af van de beschikbare ruimte
  • Anonieme brieven worden nooit geplaatst
  • Een geplaatste brief geeft de opvatting van de afzender weer

U kunt uw brief sturen naar: redactie@zandvoortsecourant.nl onder vermelding van ‘Ingezonden brief’