21 september 2022

Leefbare, veilige en groene herinrichting Nieuw Noord

Op 13 september waren meer dan honderd bewoners van de woonwijk Nieuw Noord naar de inloopmiddag bij Pluspunt gekomen om het Voorlopig Ontwerp Herinrichting Nieuw Noord te bekijken. Er werden vervolgens veel suggesties en meningen op het ontwerp gegeven en ingediend.  

Het Masterplan Herinrichting Nieuw Noord werd halverwege 2021 al gepresenteerd. Het resultaat was toen 117 reacties die allen reeds door de gemeente beantwoord zijn. In januari 2022 stemde ook de gemeenteraad in met het Masterplan. Het vervolg is nu het Voorlopig Ontwerp waar nogmaals iedereen tot 10 oktober zijn mening kan indienen op de ontwerpen van specifieke straten, pleintjes of gebieden voordat het definitieve ontwerp door de gemeenteraad wordt goedgekeurd.

Motivatie herinrichten

De kwaliteit van de openbare ruimte in Nieuw Noord verdient aandacht. Doordat er te veel variatie is in het gebruik van materialen en straatmeubilair is de wijk weinig herkenbaar. Daarnaast is er ook wateroverlast en moet het gemengd rioolstelsel vervangen worden. Omdat door de vervanging de straten opengaan is het efficiënter om ook de wijk een grote opwaardering te geven. De afgelopen periode is het masterplan verder uitgewerkt in een nieuw ontwerp. Hierin zijn de ontvangen reacties uit 2021 zoveel mogelijk verwerkt.

Kerndoelstellingen

Meer groen, onderhoud en een betere uitstraling van plekken heeft de aandacht van de gemeente. Dit zijn in het kort de kerndoelstellingen van de herinrichting. Niet alleen het duinkarakter wordt versterkt maar ook de natuurlijke uitstraling krijgt aandacht. Door de hele wijk worden natuurlijke beplanting, bosschages en boompartijen aangelegd met diversiteit in bomen om boomziektes te voorkomen. Tevens komen er planten die onder andere bijen e.d. aantrekken. Ook worden enkele parkeerplaatsen verplaatst maar het aantal blijft gelijk. Het openbaar vervoer krijgt andere haltes. Het voorstel is om de halte Curiestraat en Musschenbroekstraat te laten vervallen en worden de haltes op dezelfde hoogte aan de Kamerling-Onnesstraat geplaatst.

Meer informatie kunt u vinden op https://zandvoort.nl/geef-hier-uw-mening-over-herinrichting-nieuw-noord. Op deze pagina kunt u ook de verschillende ontwerpen van de herinrichting van Nieuw Noord bekijken en tot 10 oktober uw mening indienen.

Nel Kerkman

Deel dit: