15 september 2021

Kostverlorenpark aangekocht door bunkereigenaren

Net voor de zomervakantie was het zover. Het bunkerdeel van het Kostverlorenpark in Zandvoort is aangekocht door de Vereniging van Eigenaren Recreatieverblijven Kostverlorenpark (VERK). De meeste bunkers waren al in eigendom van individuele bewoners, maar nu zijn ook de tussenliggende grond en de paden eigendom van de VERK.

Voor vele bewoners is het een mijlpaal. Er zijn bunkerbewoners die al meer dan 70 jaar in het park wonen. Vanaf 1946 als huurder van Jonkheer Quarles van Ufford, sinds maart 1977 van een aantal projectontwikkelaars en nu in 2021 helemaal in eigendom.

Alle bewoners zetten zich nu, onder leiding van een in het leven geroepen Groencommissie en met adviezen van de Stichting Duinbehoud, gezamenlijk in voor onderhoud van het park. “Een hele klus, maar we willen graag een veilige leefomgeving waar veel ruimte en rust is voor flora en fauna”, aldus Fred Kramer, voorzitter van de nieuwe VvE.

De vorige eigenaren hebben in 2017 het park afgesloten voor publiek middels borden ‘Verboden toegang voor onbevoegden’. De nieuwe eigenaren zijn zich nog aan het beraden hoe zijin de toekomst met hun ‘tuin’ willen omgaan. Het bunkergedeelte maakt immers deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN gebied), grenzend aan een Natura 2000 gebied. Het Natuurnetwerk Nederland is de voortzetting van de Ecologische Hoofdstructuur. Deze werd in 1990 door het Rijk op kaart getekend. Het doel was en is om natuurgebieden te verbinden. Planten en dieren krijgen daarmee meer kans zich te verspreiden en voort te planten. Dit helpt om de diversiteit aan soorten in stand te houden. Daar staan de bunkerbewoners helemaal achter.

Deel dit: