19 juni 2021

Kombochten maken Circuit Zandvoort uniek in de wereld

Scroll down for English version 

De veelbesproken kombochten van het gerenoveerde CM.com Circuit Zandvoort zijn ontsproten aan het brein van Niek Oude Luttikhuis, die als trackmanager al zestien jaar verantwoordelijk is voor ‘het deel binnen de vangrails’ van het circuit. Het idee werd niet geboren uit spektakelzucht, maar diende zich aan als oplossing voor een probleem dat de toewijzing van de F1 race aan Zandvoort bemoeilijkte.

Tijdens de onderhandelingen met het Formula One Management (FOM) over de Zandvoortse kandidatuur bleek het gebrek aan inhaalmogelijkheden een groot struikelblok. Het circuit ontbeerde een recht stuk dat lang genoeg was voor gebruik van het DRS-systeem, waarmee het inhalen wordt gestimuleerd. De suggestie van FOM om het bestaande rechte stuk te verlengen tot ver in beschermd duingebied haalde het niet…

“De FOM was echt van goede wil en ze hebben heel lang naar een oplossing gezocht, maar die kwam er niet. Ik heb toen voorgesteld om de Arie Luyendijkbocht te transformeren in een kombocht. Daar hebben ze hun berekeningen op los gelaten en tot verrassing van iedereen bleek het te werken”, aldus Oude Luttikhuis, die daarmee een belangrijke, mogelijk doorslaggevende rol speelde bij de toewijzing en totstandkoming van de Dutch Grand Prix.

Tijdens de voorbereidingen van het project stelde verantwoordelijk architect Jarno Zaffelli voor om ook de Hugenholtzbocht van een helling te voorzien, ‘want we zijn toch al bezig’. Aldus geschiedde en dus beschikt het circuit nu als enige F1 circuit ter wereld over twee steile kombochten die tijdens de Dutch Grand Prix gegarandeerd sensationele beelden op gaan leveren.

“Ja, voorheen kenden de bochten slechts één mogelijke racelijn, maar nu zijn er meerdere. Met name nummer drie, de Hugenholtzbocht, is onder iets vlakker en boven juist steiler. Die leent zich daardoor bij uitstek om naast elkaar te rijden en eventueel in te halen. Dat gaat zeker mooie plaatjes opleveren…”, besluit Niek Oude Luttikhuis.


Track manager Niek Oude Luttikhuis

The unique banked curves of Circuit Zandvoort

Those world famous banked, or elevated, curves on the newly renovated track of Circuit Zandvoort are the brainchild of Niek Oude Luttikhuis, the track manager who has been responsible for ’the area inside the crash barriers’ for the last 16 years. The curves were never designed to make the track more spectacular, but were the solution to a problem standing between the F1 race and Zandvoort.

During the negotiations with the FOM (Formula One Management) about the Zandvoort candidacy, the lack of possibilities for overtaking turned out to be a major stumbling block. The racetrack didn’t have a straight stretch long enough for the use of the DRS system, which stimulates overtaking. The FOM suggestion of lengthening the existing straight far into the protected dunes area was not an option…

“The FOM really tried to help and they searched for a solution for a very long time, but they couldn’t come up with anything. I then proposed to transform the Arie Luyendijk curve into a banked curve, where the outside edge is higher than the inside edge. The FOM crunched the numbers, and to everyone’s surprise it really worked,” says Oude Luttikhuis, who as it turned out played an important, and possibly crucial role in the allocation and therefore realization of the Dutch Grand Prix.

During the preparation of the project the architect appointed for the job, Jarno Zaffelli, proposed to elevate the Hugenholtz curve as well, ‘as they were digging anyway’. And they did. Now the racetrack is the only F1 track in the world with two steeply banked curves and these curves are sure to cause some sensational driving during the Dutch Grand Prix.

“Yes, in the past the turns had only one possible optimum line for riders to take, but now there are multiple. Especially turn three, the Hugenholtz curve, is less steep at the bottom and more steep at the top. So it lends itself perfectly for racing side by side and possibly overtaking. It’s a recipe for sensational racing…” Niek Oude Luttikhuis concludes.

Deel dit: