30 september 2021

Joods Namenmonument wordt zondag onthuld

Op zondag 3 oktober wordt het nieuwe Joodse Namenmonument in Zandvoort officieel onthuld. Alle Zandvoorters zijn om 12.00 uur uitgenodigd om bij de plechtigheid aanwezig te zijn.

In maart van dit jaar startte eindelijk de bouw van het nieuwe monument op de hoek van de Van Heemskerckstraat en de Dr. J.G. Mezgerstraat. Nadat het initiatief genomen was voor het vervangen van het vorige gedenkbeeld voor dit nieuwe, grotere monument, heeft het nog een aantal jaren geduurd voordat de benodigde financiering rond was.

“Na 4 jaar van intensieve voorbereidingen is het gelukt een nieuw Namenmonument te realiseren. Op dit monument zijn de namen gegraveerd van alle Joodse inwoners van Zandvoort en Bentveld die tijdens de Holocaust vermoord zijn door de Nazi’s en geen eigen graf hebben. Zolang wij hun naam noemen worden zij niet vergeten”, meldt de voorzitter van het organisatiecomité Paul Olieslagers.

“Uiteraard is alles onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Bij het monument zal (mogelijk) gevraagd (kunnen) worden naar een negatieve testuitslag, niet ouder dan 48 uur, of een vaccinatiebewijs, dan wel een QR-code. Verder zouden wij het op prijs stellen indien de heren tijdens de herdenking een hoofddeksel dragen”, aldus Olieslagers.

Bij de onthulling zullen een aantal prominenten aanwezig zijn. Onder ander zal Gil Matz, de kleinzoon van Maurits Frank, de voorganger ten tijde dat de synagoge op deze plek stond. Hij is speciaal uit Israël gekomen voor de onthulling. Ook is aanwezig Jacques Grishaver, voorzitter van het Auschwitz Comité die 15 jaar gestreden heeft voor het Namenmonument in Amsterdam dat op 19 september jongstleden onthuld is.

Deel dit: