18 april 2022

Verzamelpunt voor steun aan Oekraïners

Iedereen die gevlucht is uit Oekraïne wordt fantastisch opgevangen door de bewoners van Zandvoort. Om ook de mensen die hier zelfstandig zijn gekomen en particulier woonruimte gevonden hebben, en alle Zandvoortse vrijwilligers die deze groep hulp aanbieden goed te informeren heeft Pluspunt op hun website een digitaal verzamelpunt gemaakt.

Op pluspuntzandvoort.nl is een speciale pagina aangemaakt waarop alle aangeboden hulp is gebundeld.Het doel van dit verzamelpunt is om gericht overzicht van particuliere initiatieven en van lokale organisaties en ondernemers te ontvangen zodat iedereen weet wat er allemaal wordt aangeboden. Met een druk op de afbeelding ‘For Ukraine’ op de homepage is alle informatie gerubriceerd te vinden. Wie een bijdrage wil leveren om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen of wie een leuk initiatief heeft, kan het melden bij het verzamelpunt.

Wist u bijvoorbeeld dat o.l.v. een docente het Engels kan worden opgehaald en wordt versterkt, de entree van het Zandvoorts Museum gratis wordt aangeboden (de kaartjes liggen bij de balie van Pluspunt), elke dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur iedere Oekraïner welkom is voor een gratis kopje koffie bij Pluspunt? De kinderen tot 13 jaar kunnen naar de taalklas in de Duinroos.

Mail naar us@pluspuntzandvoort.nl voor meer informatie of het aanmelden van een initiatief.

Deel dit: