De Zandvoortse Courant

De Zandvoortse Courant wordt iedere donderdag huis aan huis verspreid in heel Zandvoort en Bentveld.
Oplage: 9.500 exemplaren.

Centrale redactie:
redactie@zandvoortsecourant.nl 
Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685
joop@zandvoortsecourant.nl 

Kantoor:
Hogeweg 30
2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 5732 752
maandag en dinsdag
09.00 - 17.00 uur
(overige dagen op afspraak)

Bladmanager:
Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26
gillis@zandvoortsecourant.nl

Postadres: 
Hogeweg 39F1
2042 GE Zandvoort
Tel. 023 - 5732 752
info@zandvoortsecourant.nl

Advertentie acquisitie:
advertenties@zandvoortsecourant.nl
- Ingrid Muller: tel. 06-24530167
ingrid@zandvoortsecourant.nl
- Gillis Kok: tel. 06-460 460 26
gillis@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving:
studio@zandvoortsecourant.nl
- Iris Roest: tel. 06-51649349
iris@irdesign.nl
- Martine Adegeest: tel. 06-20322342
martine@ontwerpzandvoort.nl

Druk:
Rodi Rotatiedruk
Visseringweg 40, Diemen
www.rodimedia.nl

Verspreiding:
ZVO Verspreiders
Tel. 06-1139 1478
www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever:
Zandvoort Press B.V.
Hogeweg 39F1
2042 GE Zandvoort
g.kok@zandvoortpress.nl

Bankgegevens:
ABN/Amro
IBAN: NL98ABNA0615769055
t.n.v. Zandvoortse Courant

KvK nr.: 34188784
BTW nr.: 8155.33.287.B.01