10 juni 2020

In Zandvoort worden minder ballonnen opgelaten

Steeds meer gemeenten verbieden ballonoplatingen. In één jaar tijd is het aantal gemeenten met een verbod verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting De Noordzee. Ook in Zandvoort is dit jaar een oplaatverbod ingesteld.

Ballonnen hebben een negatieve impact op natuur en milieu. Zeezoogdieren, vogels en vissen zien de ballonnen aan voor voedsel en raken verstrikt in de ballonlinten. In maart 2019 kende 17% van alle gemeenten in Nederland een verbod op ballonoplatingen, nu is dat 41%. Dat zijn 145 gemeenten. In 2018 had nog maar 5% een verbod ingesteld. Het gaat dus de goede kant op.

Sinds de verantwoordelijkheid voor ballonoplaatbeleid in 2014 bij de gemeenten werd gelegd, monitort Stichting De Noordzee de stand van zaken per gemeente. De afgelopen twee jaar ziet de stichting de cijfers sterk stijgen. In Noord-Holland heeft 60% van de gemeenten een verbod op het oplaten van ballonnen. In Zandvoort is het nog steeds toegestaan, al geldt er wel een ontmoedigingsbeleid. In 2018 wordt een motie van GroenLinks aangenomen om ‘een oplaatverbod voor ballonnen bij evenementen en in de openbare ruimte’ in de APV op te nemen. In het Beleidsplan duurzaamheid 2019-2022 van de gemeente wordt hier nog eens aan gerefereerd.

Ballonnen op het strand
Al vijftien jaar doet Stichting De Noordzee officieel strandafvalonderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat. Gemiddeld liggen er elf ballonresten op honderd meter strand. “Elke ballon die de lucht in gaat, komt weer naar beneden”, legt Ewout van Galen, programmaleider Schone zee, uit. “Veel ballonnen belanden zo in zee. Daarom is het fantastisch dat zoveel gemeenten inmiddels besloten hebben om ballonoplatingen niet meer toe te staan. Zij dragen zo bij aan een schone en gezonde Noordzee.”

Deel dit: