15 juni 2022

Iedereen is welkom op Wereldvluchtelingendag

Maandag 20 juni om 19.00 uur is er in de Protestantse kerk een avond in het kader van de internationale Wereldvluchtelingendag.  Op deze dag wordt jaarlijks extra aandacht gegeven aan de moed en de kracht van alle mensen die gedwongen zijn geweest om hun thuisland te ontvluchten om te ontsnappen aan oorlog, geweld, vervolging of onderdrukking.

Deze ontregelende vluchtelingennood treft niet alleen de honderd miljoen vluchtelingen wereldwijd maar ook al die samenlevingen waarin ontwortelde mensen, opgevangen en wortelen moeten. Daarom is het goed elkaar te ontmoeten en weet te hebben van alles wat hier speelt.

Maandagavond zijn er twee sprekers in de dorpskerk: Vevean Popal en Frank Castien. Frank doet verslag van alles wat er kwam kijken bij zijn actie om Oekraïense vluchtelingen op te halen en Vevean werkt voor Pluspunt en begeleidt de integratie van veel nieuwe Zandvoorters. Verder is er muziek en er is gelegenheid elkaar te ontmoeten. De toegang en koffie en thee zijn gratis maar donaties ter bestrijding van de kosten zijn welkom.

Deze avond is er een in het kader van ‘de kerk teruggeven aan Zandvoort’. Dit zijn avonden met humanitaire onderwerpen op de data van de Inhaakkalender. Mocht u een idee hebben voor zo’n avond neem dan contact op met Ds PJ Vrijhof van de Protestantse gemeente Zandvoort, tel. 06-1212 0218 of mail: ds@kerkzandvoort.nl.

Deel dit: