20 januari 2021

Horeca komt met voorstellen voor besteding corona herstelfonds

In Zandvoort is vorig jaar een corona herstelfonds opgericht. Een flink deel van dat bedrag heeft de gemeente gereserveerd om ondernemers te steunen in deze zware tijden. Zo’n 60% van het beschikbare budget heeft inmiddels een bestemming gekregen. Om het restant zo goed mogelijk te besteden worden ondernemers gevraagd om met ideeën te komen.

De gemeente en de ondernemers zijn continue in gesprek over hoe de Zandvoortse economie gesteund kan worden in deze coronatijd, maar ook de periode daarna. Want voor veel ondernemers is het inmiddels hangen en wurgen om deze, naar het zich laat aanzien, laatste fase te overleven. Een groot deel van de horeca heeft zich verenigd onder Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Zandvoort. KHN heeft op verzoek van de gemeente een lijst met mogelijke steunmaatregelen opgesteld.

Een greep uit de voorstellen
Behalve het (gedeeltelijk) kwijtschelden van leningen of belastingen, waarmee de liquiditeit kan worden verbeterd, worden ook zaken voorgesteld als het bekostigen van initiatieven als een lokaal kookboek (naar Haarlems voorbeeld), het initiëren van ‘koop lokaal’ systemen zoals een gezamenlijke webshop of klantenkaarten.

Ook komt KHN met voorstellen voor het overkappen van een plein zodat ook bij slecht weer activiteiten kunnen doorgaan en het permanent inrichten van de Haltestraat als wandelpromenade. Wat ook interessant kan zijn is om vouchers uit te delen aan (bepaalde groepen) Zandvoorters, die in te wisselen zijn bij lokale ondernemingen. Zelfs aan het eerdere initiatief van de Amsterdam Beach Bus wordt gememoreerd. Tot slot wordt een aantal voorstellen gedaan die aansluiten op wat al gerealiseerd is, zoals de sfeerverlichting en de verlichting op het raadhuis jaarrond laten blijven hangen.

Duidelijk is dat er heel veel mogelijkheden zijn om het corona herstelfonds te gebruiken. In de vervolggesprekken die komen gaan zal in gezamenlijkheid bekeken worden wat wel en niet concreet kan worden gemaakt.

Deel dit: