7 juni 2022

Hoger beroep tegen uitspraak natuurvergunning

Op 26 april deed de rechtbank Noord-Holland uitspraak in de zaak van Stichting Duinbehoud tegen de verleende natuurvergunning voor Circuit Zandvoort. De rechter besloot deze vergunning in stand te houden. De natuurorganisatie gaat in hoger beroep.

Een belangrijke motivatie voor Stichting Duinbehoud hiervoor is de toename van de stikstofuitstoot door Circuit Zandvoort met de komst van de Formule 1 races naar Zandvoort. “De oorzaak hiervan is, dat Formule 1 racewagens rijden zonder katalysator en met zeer hoge snelheden. Dit veroorzaakt een enorm hoge stikstofdepositie op het naastliggende natuurgebied”, meldt de organisatie.

Stichting Duinbehoud heeft een contra-expertise laten uitvoeren door onderzoeksbureau Apollon Milieu. Zij zijn namelijk van mening dat de provincie, die de natuurvergunning heeft afgegeven, onvoldoende rekening heeft gehouden met de extreem hoge stikstofuitstoot door Formule 1 racewagens. Apollon Milieu kwam in haar berekeningen uit op een veel hogere stikstofdepositie in het duingebied dan waar de provincie rekening mee had gehouden.

Raad van State

De rechtbank Noord-Holland vond het echter niet nodig om de contra-expertise van Apollon milieu betrekken in haar oordeel. Duinbehoud heeft daarom de zaak nu ter beoordeling voorgelegd aan de Raad van State.

Deel dit: