20 februari 2021

Het hart van Zandvoort gaat op de schop

Het Raadhuisplein is het kloppend hart van Zandvoort en wordt al jaren gebruikt bij grote en kleine evenementen. Door de nieuwste bebouwing op het Raadhuisplein, is de ruimte voor evenementen beperkter geworden. En omdat de gemeente Zandvoort het Raadhuisplein als evenementenplein wil behouden zal er een grote herinrichting moeten gaan plaatsvinden.

Inmiddels zijn er twee ontwerpschetsen uitgewerkt: een rotonde- en een kruispuntvariant waar in beide varianten het muziekpaviljoen niet meer in de herinrichting past. Op het plein sluiten zes straten aan met midden op de verkeersrotonde, met als kers op de taart een muziekpaviljoen. Het paviljoen werd in 2008 als afscheidscadeau gegeven aan burgemeester Rob van der Heijden. In het begin werd het geschenk veelvuldig gebruikt waarvoor het bedoeld was; gezellig muziekaanbod en entertainment. Maar omdat de doorgaande route om de rotonde bij evenementen steeds moest worden afgesloten om de veiligheid te waarborgen, werd het paviljoen steeds minder benut. In beide ontwerpvarianten stellen de landschapsarchitecten voor om het paviljoen te verplaatsen naar een andere locatie. Een optie zou het Gasthuisplein kunnen zijn.

In de aankomende editie van de Zandvoortse Courant wordt dieper ingegaan op de voor- en nadelen van beide schetsontwerpen.

Deel dit: