3 december 2020

Coalitiepartijen verdeeld om ‘Entree’ en Badhuisplein

Bij de behandeling van de bouwkundige visies Entree Zandvoort en Badhuisplein tijdens de commissievergadering woensdag waren de verschillen van inzicht groot. D66, CDA, PvdA, GL en GBZ toonden zich bereid om wethouder Verheij groen licht te geven om op de ingeslagen weg door te gaan, maar een nipte meerderheid van OPZ, VVD en PVV duidelijk niet.

door Piet Bom

Globaal kwamen de meningen en dus ook de bezwaren over de twee visies overeen. De voorstanders leken vanuit een soort ‘proces-moeheid’ nu snel door te willen pakken, terwijl de drie kritische partijen zich grote zorgen maken over de diverse losse eindjes die zij in beide visies bespeurden. Belangrijk struikelblok voor zowel het Badhuisplein als de Entree is de op z’n zachtst gezegd gebrekkige uitwerking van de parkeerproblematiek.

Badhuisplein
Ook het ontbreken van verhelderende bezonnings- en windstudies riep vragen op. Peter Kramer van OPZ sprak de vrees uit dat de minimaal zes verdiepingen van het geplande Corendon hotel, het Badhuisplein voor een groot deel van het jaar in de schaduw zal zetten en veranderen in “een naargeestig tochtgat”. Tevens miste hij in de visie Badhuisplein een ondubbelzinnig commitment van de strategische partners Corendon en Holland Casino.

Entree Zandvoort
Voor wat betreft de Entree Zandvoort werden vraagtekens gezet bij het feit dat de regie van de herontwikkeling van het Palace-gebied nu bij een enkele particuliere ontwikkelaar lijkt te liggen, te weten het Palace Hotel. Hoe de VvE van het Palace-gebouw over de plannen denkt is niet duidelijk, omdat zij daar nog niet over heeft vergaderd. Onduidelijk is ook waarom in de gepresenteerde tekeningen consequent Restaurant De Zandvoorter ontbreekt, terwijl niets erop wijst dat de eigenaar wil vertrekken.

Passage-panden
Een ander heet hangijzer is de geplande woningbouw op de plek van de Passage-panden. In de huidige plannen betreft dat drie verdiepingen met een extra accent van vier. Inspreker Hille Wiedijk van de Fenemaflat betoogde dat dat neerkomt op een soort muur voor de deur, die niet alleen het uitzicht maar ook de privacy van de bewoners en de waarde van hun woning op onaanvaardbare wijze frustreert. Hetzelfde geldt overigens voor appartementengebouw Monopole 1.

Slechts een visie
Het verweer van de wethouder dat het slechts visies betreft oftewel een soort startnotities, viel niet goed bij haar partijgenoot Belinda Göransson. Onder meer het ontbreken van een solide financiële onderbouwing en de complicaties die het huidige bestemmingsplan Badhuisplein opwerpt, weerhield de VVD ervan om de beide visies als hamerstuk te laten passeren. “De visies dienen als kader voor vervolgstappen, dus die moeten zorgvuldig worden vastgesteld”, aldus Göransson.

Vaststelling raad
OPZ, VVD en PVV lijken de wethouder nu gezamenlijk te willen bewegen om meer tijd te nemen, alvorens de visies ter vaststelling de gemeenteraad aan te bieden. Dinsdag 15 december wordt de vaststelling van beide visies in de gemeenteraad besproken. Hoe dat afloopt is onzeker en zou af kunnen hangen van de vraag of de grotere partijen de gelederen gesloten weten te houden.

Deel dit: