26 januari 2021

Help de Werkgroep Zwarte Bij aan subsidiegeld

Werkgroep De Zwarte Bij wil in Zandvoort een duurzame, gezonde enclave van zwarte honingbijen oprichten. Hiervoor is een subsidie aangevraagd via het Eneco Luchterduinenfonds. Uw stem is nodig!

De zwarte honingbij is de oorspronkelijke honingbijensoort van Nederland en past daarom perfect in ons klimaat. Door import van uitheemse bijensoorten en kunstmatig gecreëerde rassen is de zwarte bij ernstig bedreigd. De zwarte honingbijen zijn de missende link in de (on)gezondheid in ons land. Ze komen nog slechts voor op twee Waddeneilanden. Dit betekent dat de broodnodige weerstandseigenschappen voor het voortbestaan van deze honingbijen niet meer beschikbaar zijn.

De werkgroep De Zwarte Bij is dringend toe aan een professionele bijenstandplaats. Deze is nodig om de zwarte bijenpopulatie uit te breiden, met zo min mogelijk inmenging en manipulatie. “Vanuit de standplaats stellen we zwarte bijenvolken ter beschikking aan een groeiend aantal imkers in Zuid-Kennemerland. We leveren hiermee een maatschappelijke bijdrage als informatieverzamelplaats voor basisscholen, inwoners en geïnteresseerden. Zij kunnen hier terecht met vragen over (inheemse) honingbijen en de lokale flora. We werken met vrijwilligers op het gebied van onderhoud, verzorging, monitoring en promotie”, aldus een woordvoerder namens de 12-koppige werkgroep.

Eneco Luchterduinen Fonds
De werkgroep had zich aangemeld voor het Eneco Luchterduinen Fonds en is een van de initiatieven die in aanmerking komen voor een donatie uit het fonds. Indien u dit initiatief wilt steunen, kunt u uw stem uitbrengen op www.eneco.nl/campagnes/luchterduinen-fonds. “Met dit initiatief leveren we een bijdrage aan het herstel van de oorspronkelijke zwarte honingbijpopulatie. En door de mogelijkheden van het Beep Bijenmonitorsysteem optimaal te benutten dragen we ook bij aan de (klimaat)wetenschap en innovatie.”

Deel dit: