2 februari 2021

Haarlem105 lijkt uit op vijandige overname van ZFM

Begin oktober verleden jaar sprak de gemeenteraad unaniem haar voorkeur uit voor een verlenging van de licentie van lokale omroep ZFM. Het laatste woord daarover ligt bij het Commissariaat van de Media, maar in de regel volgt die het advies van een gemeentebestuur. Haarlem105 was ook in de race voor de Zandvoortse licentie.

Dat Haarlem105 zich niet bij een toewijzing aan ZFM neer zou leggen, bleek toen kort daarop een tweetal verzoeken in het kader van de wet openbaarheid bestuur (WOB) bij de gemeente binnenkwamen. Daarin vraagt Haarlem105 inzage in zo ongeveer alle correspondentie met betrekking tot ZFM vanaf 2013.

Anonieme bronnen
Half december schakelde Haarlem105 echter een tandje bij met een zeer uitgebreide (dertien kantjes!) zienswijze aan het Commissariaat van de Media waarin het de legitimiteit van de toekenning aan ZFM in twijfel trekt. De inhoud en toon van dat schrijven laten niets aan de verbeelding over. Met name verdachtmakingen aan het adres van voormalig ZFM-voorzitters Maaike Koper en Belinda Göransson, maar ook anderen en het schermen met anonieme bronnen en getuigen hebben bij Zandvoortse betrokkenen tot grote verontwaardiging geleid. Zo ook bij burgemeester David Moolenburgh, die in een ondubbelzinnige brief aan het Haarlem105-bestuur zijn ongenoegen heeft geuit.

Excuus op zijn plaats
“Wij hebben als gemeentebestuur democratisch en unaniem besloten dat we verder willen met een onafhankelijk ZFM. Haarlem105 heeft vanzelfsprekend het recht om voor haar zaak op te komen. Maar dat verandert wanneer zienswijzen gepaard gaan met persoonlijke aantijgingen over de integriteit van raadsleden en meldingen van anonieme bronnen”, aldus Moolenburgh die de zienswijze van Haarlem105 als een aantijging richting het gehele gemeentebestuur ervaart en een excuus op zijn plaats zou vinden.

Zowel de gemeente als het ZFM-bestuur zullen voor 10 februari formeel moeten reageren op de zienswijze van Haarlem105. Met zijn brief hoopt Moolenburgh echter dat het Haarlem105-bestuur haar zienswijze zal heroverwegen.

Deel dit: