21 oktober 2020

Groot onderhoud aan riool Boulevard Paulus Loot

Maandag 26 oktober begint aannemer Koninklijke Oosterhof Holman met de vernieuwing van het riool onder de Boulevard Paulus Loot. Op het Ingenieur G. Friedhoffplein is inmiddels een terrein met bouwkeet, depot en materialen ingericht. De werkzaamheden gaan naar verwachting tot begin april volgend jaar duren.

Het huidige rioolstelsel onder de Boulevard Paulus Loot heeft het einde van zijn levensduur bereikt en wordt vervangen door een gescheiden systeem. Dat wil zeggen dat de afvoer van hemelwater gescheiden van het riool wordt ingericht. Die afkoppeling leidt tot een geringere belasting van het systeem en geniet ook uit milieutechnische overwegingen de voorkeur.

De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd, te beginnen op het diepste punt van het riool ter hoogte van de Prins Mauritsstraat. Vervolgens wordt deze eerste fase stapsgewijs in zuidelijke richting tot aan het fietspad naar Noordwijk voltooid. Fase twee betreft het traject vanaf de Seinpostweg in zuidelijke richting, waarna de derde fase vanaf de Thorbeckestraat in noordelijke richting volgt. De vierde en laatste fase zal vanaf de Prins Mauritsstraat eveneens in noordelijke richting worden uitgevoerd.

Omwonenden zijn inmiddels met een bewonersbrief geïnformeerd. De overlast voor hen lijkt mee te vallen. Tijdens de werkzaamheden zal per adres de rioolaansluiting worden overgezet op het nieuwe riool en dat heeft voor betrokkenen verder geen gevolgen. Wel zal men tijdens werkzaamheden voor de deur een paar dagen niet op eigen terrein kunnen parkeren en uit moeten wijken naar de openbare ruimte. Doorgaand verkeer zal naar verwachting geen of nauwelijks hinder van de werkzaamheden ondervinden. Wel zullen telkens op de plekken waar wordt gewerkt, de parkeerstroken tijdelijk buiten gebruik worden gesteld.

De vernieuwing van het riool is onderdeel van de totale herinrichting van de Boulevard Paulus Loot. Het is de bedoeling om oktober volgend jaar te beginnen met de daadwerkelijke herinrichting van de boulevard. 

door Piet Bom

Deel dit: