24 november 2021

Groot onderhoud aan bomen op begraafplaats

Na een boomveiligheidscontrole afgelopen zomer blijkt dat een deel van de bomen op begraafplaats Noorderduin Zandvoort een onderhoudsbeurt nodig heeft. Daarom zullen deze bomen vanaf eind november door Spaarnelanden worden gesnoeid.

De bomen die het betreft zijn te herkennen aan het rood-witte lintje dat om de boom is gebonden. Het onderhoud op de begraafplaats duurt een aantal weken en overlast wordt zoveel mogelijk beperkt, meldt Spaarnelanden. 

Boomveiligheidscontrole

De 6.500 gemeentelijke bomen in gemeente Zandvoort krijgen elke vijf jaar een boomveiligheidscontrole. Spaarnelanden controleert alle bomen dan op hun vitaliteit, veiligheid en gezondheid. Deze controles zijn belangrijk, want ogenschijnlijk gezonde bomen kunnen toch schade hebben die op het eerste oog niet zichtbaar is. Dan is er bijvoorbeeld bij een storm een groter risico dat zo’n boom omwaait. Als er uit de boomveiligheidscontrole blijkt dat bomen extra onderhoud nodig hebben of gekapt moeten worden, dan wordt dit na de controle ingepland en uitgevoerd.

Particuliere bomen

Inwoners van gemeente Zandvoort zijn zelf verantwoordelijk voor de controle van particuliere bomen. Wanneer zij (nood)kapvergunningen voor bomen op eigen grondgebied willen aanvragen, kan dat bij de gemeente Zandvoort.

Deel dit: