9 november 2022

Grondvloerverzakking bij aantal huurwoningen Pré Wonen

Niets vermoedend ontvingen 62 huurders van wooncorporatie Pré Wonen een brief, gedateerd 28 oktober. De eerste aanzet was al direct alarmerend want “vanwege veiligheidsrisico’s in de woning zijn een aantal mensen uit uw wijk tijdelijk in een andere woonruimte ondergebracht.” Daar werd door de verontruste ontvangers direct flinke vraagtekens bij gezet. 

De informatieve brief lag in de bus bij een deel van de woningen in de Celsiusstaat, Flemingstraat en Lorentzstraat. In de brief staat dat de betrokken bewoners zich nog geen directe zorgen hoeven te maken want op dit moment is er geen gevaar… maar vervolgens wordt wél gezegd dat men de vloer niet zwaar mag belasten en het beter is om niet met te veel mensen dan normaal (?) aanwezig te zijn. Dus een feestje zit er voorlopig niet in.

Oorzaak en gevolg  

Waar vroeger buiten de bebouwde kom de bezinkingvijvers lagen, in de volksmond de ‘modderkommen’ genoemd, werd door de ingebruikstelling (1964) van de rioolwaterzuiveringsinstallatie het gebied geschikt gemaakt voor woningbouw. Deze woningen zijn zoals veel Zandvoortse huizen op zand gefundeerd. Enkele jaren geleden zijn er kruipruimtes gecreëerd om bestaande leidingen te kunnen vervangen. Met het verdwijnen van zand is de funderingskracht aangetast en kan eventueel de grondvloer maximaal 50 cm verzakken. Tijdens een inspectie werd ontdekt dat bij een aantal woningen de constructie om de begane grondvloer te dragen te onveilig was.

Hoe verder?

Intussen zijn inmiddels zes huurders met hun gezin voor zes à zeven weken verhuisd naar een vervangende woonruimte om herstelwerkzaamheden te verrichten en een nieuwe veilige vloer te kunnen plaatsen in hun woning. 26 woningen waar een kruipluik aanwezig is worden op korte termijn ook onderzocht. Kennelijk is daar destijds ook zand verwijderd. Uiteraard worden tevens de andere 62 vergelijkbare woningen uit de Celsiusstraat, Flemingstraat en Lorentzstraat geïnspecteerd. Voor verdere vragen kunt u bij Pré Wonen telefonisch terecht: tel. 088-7700000.

Nel Kerkman

Deel dit: