3 augustus 2022

Gemeente wint kort geding inzake ontruiming passagepanden

Vorige week woensdag heeft de voorzieningenrechter in het voordeel van de gemeente beslist over de door de gemeente gewenste ontruiming van de passagepanden. Het college stuurt nu aan op verwijdering van de opstallen op de kortst mogelijke termijn, in ieder geval voor het einde van dit jaar.

De procedure was half juli door het nieuwe college aangespannen teneinde zo spoedig mogelijk tot sloop van de panden over te kunnen gaan. De wens om één en ander nog voor de aanstaande Dutch Grand Prix te realiseren is inmiddels achterhaald.

Er loopt echter nog een hoger beroep over het beëindigen van de erfpacht, dat in januari 2023 dient. Hoewel de kans daarop niet groot wordt geacht, is het niet ondenkbaar dat de gemeente alsnog in het ongelijk wordt gesteld met ongetwijfeld gepeperde schadeclaims van de onwillige erfpachters tot gevolg.

Daarmee lijkt de situatie weer terug bij die van anderhalf jaar geleden. Ook toen vond de gemeente het welletjes en wilde men de uitspraak in hoger beroep niet langer afwachten en zo snel mogelijk ontruimen en slopen. Omdat de bouwkundige visie Herinrichting Entree Zandvoort destijds nog niet was vastgesteld, is toen niet doorgepakt.

Formeel moeten de voormalig erfpachters het gebruik van de opstallen staken binnen een maand nadat het vonnis is betekend. Daarna kan de gemeente de nutsaansluitingen laten afsluiten. Zodra de aansluitingen zijn afgesloten en de gemeente dat aan de erfpachters heeft medegedeeld, moeten de erfpachters de opstallen op eigen kosten slopen en het terrein leeg opleveren. Daarvoor hebben zij een maand gerekend vanaf de dag van genoemde mededeling over de afsluiting.

De gemeente gaat onderzoeken of met de erfpachters afspraken gemaakt kunnen worden over een efficiënte sloop en het beëindigen van de procedure in hoger beroep. Dat zou kunnen betekenen dat de gemeente in ruil voor het intrekken van het hoger beroep bereid is om de sloopkosten voor haar rekening te nemen. Verantwoordelijk wethouder Peter Kramer was in zijn vorig leven als oppositieleider voorstander van een ruimhartige tegemoetkoming richting de voormalige erfpachters. Of hij dat als onderdeel van het nieuwe college nog steeds is, zal spoedig blijken.

Los van het bovenstaande speelt de kwestie van de passagepanden 6, 8 en 10. Die staan deels op eigen grond en dus niet in eigendom van de gemeente. Onderhandelingen met zowel de eigenaar als uitbater lopen nog.

Piet Bom

Deel dit: