4 augustus 2021

Gemeente wederom naar rechter om passagepanden

Middels het ‘Collegebesluit Ontruiming Passagepanden’ heeft de gemeente aangekondigd via de rechter de ontruiming van de passagepanden af te willen dwingen, zodat na het zomerseizoen tot sloop kan worden overgegaan. Het is het zoveelste hoofdstuk in de alsmaar stagnerende herontwikkeling van de Entree Zandvoort.

Juridisch heeft de gemeente vermoedelijk een punt, maar de argumenten die het aandraagt zijn op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. Er wordt gesteld dat ‘omwille van de voortgang van het project Entree Zandvoort, de slechte uitstraling van de huidige passagepanden en de risico’s die de gemeente loopt door het achterstallig onderhoud van de passagepanden, bij de rechter in kortgeding een ontruimingsvordering wordt ingesteld’.

Gebrek aan draagkracht

Feitelijk krijgen de voormalige erfpachters daarmee de schuld van zowel de haperende herontwikkeling, de slechte uitstraling van de Entree als kennelijke risico’s in de schoenen geschoven. Dat is niet terecht. De voortgang van de herontwikkeling kwam vorig jaar tot stilstand bij gebrek aan draagkracht en een sluitend plan. En ook wat betreft uitstraling en risico’s in het gebied gaat de gemeente zelf niet vrijuit.

De twee haveloze schelpenbedden die de route van de Passage naar de boulevard begrenzen, zijn vervuild met een combinatie van hondenpoep, etensresten en andere narigheid. “Dat geeft risico’s voor de volksgezondheid”, volgens dokter Paardekooper die verbonden is aan het Huisartsen Centrum Zandvoort. “Het is helder dat dit geen fijne situatie is. Die schelpen zijn scherp en als daar iemand, bijvoorbeeld een klein kind op blote voeten zich bezeert, dan moet je hopen dat het recentelijk is ingeënt tegen tetanus…”

Tranendal

En dan de bestrating tussen en rondom de schelpenbedden. Die verkeert (al jaren) in zo’n belabberde staat, dat het een wonder mag heten dat er nog nooit iemand zijn nek heeft gebroken. Deze aanwezige risico’s hebben niets van doen met de passagepanden. En de uitstraling van onder meer de surfshop is juist één van de weinige lichtpuntjes in het tranendal dat door moet gaan als het visitekaartje ‘Entree Zandvoort’. Met de Dutch Grand Prix voor de deur is het tijdelijk opleuken van het voormalig Dolfirama wat dat betreft een druppel op de gloeiende plaat.

Iedereen is het erover eens dat de passagepanden plaats moeten maken voor iets nieuws, óók de voormalige erfpachters. Eind vorige maand hebben zij gezamenlijk een brief aan de gemeenteraad geschreven met het verzoek om een presentatie te geven over een plan waarmee zij aan willen haken bij de herontwikkeling. Het is vreemd dat er nu ineens haast achter de sloop wordt gezet, terwijl de passagepanden nummer 6, 8 en 10 niet op gemeentegrond staan en dus voorlopig niet gesloopt kunnen worden.

Schadevergoeding

Bovendien brengt de sloop het (financiële) risico met zich mee dat de voormalig erfpachters in hoger beroep alsnog gelijk krijgen van de rechter. ‘Het Hof zou daarmee dan zeggen dat de gemeente de erfpachtcontracten niet had mogen beëindigen maar de erfpachters een voorstel had moeten doen voor verlenging. In het geval de panden al gesloopt zijn, vertaalt een dergelijke uitspraak zich in een schadevergoeding. De hoogte daarvan is moeilijk vooraf in te schatten omdat dit afhankelijk is van vele factoren. De kans dat het Hof tot een dergelijke uitspraak komt wordt klein geacht, maar is niet geheel uit te sluiten’, staat te lezen in het collegebesluit.

Tekst: Piet Bom

Deel dit: