15 juni 2020

Gemeente start afvalscheidingscampagne ‘Elke kilo telt’

De doelstelling van gemeente Zandvoort is om de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen van 260 kilo naar 155 kilo per jaar. Met de afvalscheidingscampagne ‘Elke kilo telt’ willen de gemeente en Spaarnelanden inwoners stimuleren hun afval (meer) te gaan scheiden om zo de hoeveelheid restafval te verminderen. Want elke kilo telt.

Eind juni ontvangen circa 4.500 woningen met een voor- en/of achtertuin en een achterom een duo-container. Dit is een rolcontainer met twee aparte vakken: een vak voor papier en karton en een vak voor plastic, blik en drinkpakken. Voor woningen die geen duo-container ontvangen plaatst Spaarnelanden tussen oktober 2020 en januari 2021 extra verzamelcontainers op straat zodat ook deze inwoners hun afvalstromen dichtbij huis gescheiden kunnen aanbieden. Bewoners van een hoogbouwwoning zoals een flat of appartement die gebruik maakten van een container in het pand gaan ook gebruikmaken van deze verzamelcontainers.

Locaties verzamelcontainers
Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om inloopbijeenkomsten te organiseren. In plaats daarvan is ervoor gekozen om een online kaart op www.wijscheidenafval.nl te plaatsen om inwoners te betrekken bij het bepalen van de locaties van de nieuwe verzamelcontainers. Via deze online kaart konden inwoners en ondernemers de conceptlocaties bekijken en erop reageren. In eerste instantie was het mogelijk tot en met 30 mei te reageren. Gezien de vele reacties is deze termijn verlengd tot 3 juli.

Alle inwoners die gereageerd hebben ontvangen een reactie. Vervolgens kunnen de locaties aan de hand van de reacties nog iets wijzigen. Daarna worden de definitieve locaties ingetekend en gepubliceerd op www.overheid.nl.

Deel dit: