22 april 2021

Gemeente heeft teugels strandbeleid strak in handen

In een interpellatie op 21 april gaf Marco Deen van oppositiepartij PVV aan dat hij zich zorgen maakt, en met hem ook OPZ, over het reilen en zeilen op het Zandvoortse strand. Deen had een 15-tal vragen waarin hij zich afvroeg of de gemeente nog wel grip heeft op het strandbeleid met betrekking tot de huidige ontwikkelingen rondom nieuwe strandpaviljoens en strandbungalows.

Aan het begin van de interpellatie gaf Deen (PVV) direct aan dat zijn vragen geen aanval zijn op Huig Molenaar jr., de eigenaar van de strandpaviljoens Thalassa en Ahoi. Hij meldde juist dat hij blij is met de ontwikkelingen op het strand. “Maar ik heb, net als elk raadslid en burger, ook een controlerende taak”, aldus Deen.

De interpellatievragen waren in delen opgeknipt: algemene vragen, vragen over de omgevingsvergunning van de strandbungalows Ahoi, vragen over de aankoop van de vier seizoensgebonden strandpaviljoens door Leisure BV en de huurovereenkomsten in het algemeen.

Op al deze technische vragen van de PVV gaf verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij een klip en klaar antwoord. Wel erkende zij dat er storende foutieve afmetingen staan vermeld in de omgevingsvergunning: de gezamenlijke oppervlakte van strandpaviljoen Ahoi en de 12 bungalows had in totaal 670 m2 moeten zijn. Het nieuwe strandpaviljoen is met 373 m2 de hoofdactiviteit en de bungalows met 295 m2 zijn daarbij ondergeschikt. Precies zoals de regels voorschrijven.

Verheij stelde voor om de raad binnenkort alsnog met een technische toelichting bij te praten over de kaders van het strandbeleid. “Verder heeft het strand altijd een openbaar karakter en is voor iedereen toegankelijk en zijn er beslist geen privéleges. Iedereen moet kunnen genieten van het strand waarbij van versnippering geen sprake is”, aldus Verheij.

Deel dit: