24 maart 2020

Gemeente gaat ondernemers in financiële nood ondersteunen 

De coronacrisis raakt vele ondernemers in Nederland bijzonder hard, zo ook veel Zandvoortse ondernemers. Het kabinet heeft een uitzonderlijk pakket van noodmaatregelen voor ondernemers vastgesteld. De gemeente Zandvoort biedt daarnaast een aantal aanvullende lokale maatregelen om Zandvoortse ondernemers nog meer bij te staan in deze moeilijke tijd, zoals uitstel van lokale belastingen en heffingen.

De betaling van alle gemeentelijke belastingen voor ondernemers wordt uitgesteld tot tenminste 1 juli 2020. Hierbij gaat het onder andere om onroerende zaakbelasting (OZB), toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting, marktgelden en rioolheffing. Begin juni wordt gekeken of langer uitstel noodzakelijk is. De gemeente geeft uitstel van betaling aan ondernemers voor lopende vorderingen van de gemeente, en stuurt geen boetes of verhogingen. Voor restaurants, cafés met terrassen en winkels geldt dat de precariobelasting wordt opgeschort tot tenminste 1 juli 2020. In juni wordt gekeken of langer uitstel noodzakelijk is.

De gemeente maakt uitstaande betalingen aan ondernemers per direct over en hanteert dus niet de standaard betalingstermijn van 30 dagen. Tevens biedt het ondernemers hulp bij het invullen van formulieren voor de aanvraag van vergoeding bij de Rijksoverheid. Ondernemers kunnen zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar info@zandvoort.nl. Dat geldt uiteraard ook voor alle ZZP’ers. Een team bij de gemeente helpt dan verder.

Als ondernemers goede ideeën hebben om andere ondernemers te helpen kunnen zij dit kenbaar maken bij de gemeente (info@zandvoort.nl). De gemeente kan ondernemers en instellingen dan met elkaar verbinden.

Sinds maandag 23 maart is er op werkdagen een telefonisch spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur. Bel naar 14023 (dus zonder 023-57) en de gemeente probeert zo snel mogelijk hulp te bieden bij financiële problemen. Ondernemers die al een belastingaanslag hebben ontvangen kunnen bij GBKZ uitstel van betaling aanvragen. GBKZ is op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur bereikbaar op tel. 023-5126066, keuze 1.

Evenementen
Voor de reguliere evenementen die de gemeente subsidieert en die door het coronavirus niet doorgaan, maar wel al kosten hebben gemaakt of nog moeten maken, wordt in overleg met de organisaties de al gemaakte kosten vergoed via de toegekende subsidie. Als de subsidie hoger is dan deze kosten, wordt dat deel niet uitbetaald of moet dat deel worden terugbetaald. De gemeente gaat hier coulant mee om en denkt mee met de organisaties en hun toeleveranciers.

Deel dit: